Error, no Ad ID set! Check your syntax!
Hjem   >   Nyheter   >   Asfaltsesongen i startgropa
Strekningen Vinjeøra – Grønset får ny asfalt i år.

Strekningen Vinjeøra – Grønset får ny asfalt i år.

Asfaltsesongen i startgropa

HEMNE: I mai starter asfaltsesongen. Også i Hemne får noen strekninger ny asfalt i år.

 

 

Statens vegvesen skal asfaltere 75 kilometer riksvei og 200 kilometer fylkesvei i Trøndelag i år.

Trøndelag fylkeskommune eier fylkesveiene, og Statens vegvesen og deres entreprenører utfører arbeidet på oppdrag fra veieier.

 

– Fylkestinget har bevilget 444 mill. kr til vedlikehold av vegnettet i 2018 og en av de største postene går til dekkelegging av 139 km fylkesvei. Ytterligere 72 kilometer med ny asfalt legges i forbindelse med fornyingsprogrammet, sier seksjonsleder for vei Oddveig Kipperberg i Trøndelag fylkeskommune.

– Ny asfalt på vegene har mye å si for trafikksikkerhet, veggrepet som sikrer fremkommelighet og for kjørekomfort, sier Kipperberg.

 

Statens vegvesen eier og administrerer riksveiene, og det er bevilget 80 mill. kr til asfaltering av riksveger i Trøndelag i år.
For å få best effekt ut av pengene, så velger Statens vegvesen å asfaltere lengre strekninger.

– Vi prioriterer strekninger som er sporete og har dårlig standard, sier seksjonssjef Thor Asbjørn Lunaas i Statens vegvesen.

 

I vårt område skal to strekninger på E39 asfalteres i år. Dette gjelder Flauglia – Vasslia med 4.420 meter og Vinjeøra – Grønset med 1.100 meter.

– Vi har ikke nok midler til å asfaltere alle veier som burde hatt nytt dekke. Vi må prioritere. Når vi prioriterer mellom veier, så spiller trafikkmengde, hvor stor andel tungtrafikk det er på vegen og trafikksikkerhet inn, sier Lunaas.

Hvilke strekninger som får asfalt i 2018, ble planlagt høsten 2017. Hvis det i løpet av vinteren har oppstått skader på andre strekninger/veger, så kan det bli aktuelt å omprioritere.

 

Asfalteringen skjer i perioden fra mai til september.

 

Av May S. Bjørkaas

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Comments

comments