Error, no Ad ID set! Check your syntax!
Hjem   >   Nyheter   >   Ber om ekstrabevilgning til kommunale veier
Hemne FrP ber kommunestyret om ekstrabevilgning til vedlikehold av kommunale veier. Illustrasjonsfoto.

Hemne FrP ber kommunestyret om ekstrabevilgning til vedlikehold av kommunale veier. Illustrasjonsfoto.

Ber om ekstrabevilgning til kommunale veier

HEMNE: Hemne FrP har levert en interpellasjon til kommunestyret i Hemne om bruk av eiendomsskattemidler til vedlikehold av kommunale veier.

 

 

Hemne FrP foreslår å bevilge 3 millioner kroner til akutt vedlikehold av kommunale veier. Midlene mener de skal tas fra eiendomsskatteinngangen.

– Total eiendomsskatteinngang for 2017 var på 19 millioner kroner. Trekker man fra finansiell dekning av kommunale lån og avdrag på 12,9 millioner gjenstår det 6,1 millioner. Hemne FrP mener at resterende eiendomsskatteinngang burde vært brukt og jamfør tidligere vedtak øremerket infrastrukturtiltak som kommer innbyggerne i Hemne til gode, skriver gruppeleder Bjørn Trygve Eidsvoll i interpellasjonen.

 

De foreslår derfor at det bevilges 3 millioner kroner til akutt vedlikehold av kommunale veier, og at dette realiseres i inneværende år.

– Vi anbefaler at asfalterte veier, gang- og sykkelbaner og kommunale bruer i boligområder med skolebarn gis prioritet. Videre ønsker vi at den nye vedlikeholdsplanen avdekker kommunens totale vedlikeholdsetterslep, slik at dette kan fremføre midler i de kommende budsjetter, samt at rådmannen fremlegger en ajourført plan før sommerferien tar til, skriver Eidsvoll.

 

De ønsker også at neste års budsjett ivaretas med tilsvarende midler, eller at kommunen foretar et låneopptak for å etterkomme kommunens vedlikeholdsetterslep på kommunal veier.

 

Av May S. Bjørkaas

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Comments

comments