Error, no Ad ID set! Check your syntax!
Hjem   >   Nyheter   >   Bryter loven – må digitalisere eiendomsarkivet
Hemne kommune bryter loven ved å oppbevare eiendomsarkivet på uforsvarlig måte.

Hemne kommune bryter loven ved å oppbevare eiendomsarkivet på uforsvarlig måte.

Bryter loven – må digitalisere eiendomsarkivet

 

HEMNE: Det må bevilges 1 million kroner til digitalisering av Hemne kommunes eiendomsarkiv.  Dagens arkivsituasjon bryter loven og kan utløse straffeansvar.

 

 

Hemne kommune eiendomsarkiv inntil 207 oppbevares i dag ved enhet for Teknisk, landbruk og miljø. Arkivene befinner seg imidlertid i ikke godkjente rom. Ugunstige lagringsforhold kombinert med dårlig og gammelt papir gjør at mange dokumenter nå begynner å bli uleselige.

– Dette er ikke forsvarlige lokaler for oppbevaring av offentlige arkiv, og er et klart brudd på arkivloven og forskrift om offentlige arkiv. I tillegg til at det kunne utløse et straffeansvar ved skade på arkivmaterialet, vil det være en katastrofe for historikken på eiendommer i Hemne, skriver leder Fellestjenester, Arnt Joar Moen, i saksframlegget til formannskapet.

 

Hvis eiendomsarkivet ikke blir digitalisert og tatt vare på vil enhver som har eiendom, som ble bebygget før digitalt arkiv ble innført i 2007, ikke kunne få ut tegninger, informasjon om byggetillatelser med videre ved salg av eiendom. Dette vil skape store problemer for eier, samt for megler.

 

I anledning kommunesammenslåing i 2020 må alle arkiver avsluttes, ordnes og deponeres hos IKA Trøndelag som er depotinstitusjon for Hemne kommune. Arkiver av denne kategorien utgjør i alt om lag 65 hyllemeter.

Snillfjord og Halsa kommuner har allerede digitalisert sine eiendomsarkiv.

 

Det er innhentet tilbud på jobben med digitalisering, og av to leverandører er Rosenvik AS på Orkanger mest aktuell. Kostanden er beregnet til rundt 1 million kroner, og det foreslås at beløpet bevilges over kommunens disposisjonsfond.

 

Av May S. Bjørkaas

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Comments

comments