Error, no Ad ID set! Check your syntax!
Hjem   >   Nyheter   >   Budsjett med utfordringer
Henvisning 1_NYHETER_Budsjett

Budsjett med utfordringer

HEMNE: Ny drikkevannskilde, anstrengt drift for teknisk, miljø og landbruk samt usikkerhet i forhold til eiendomsskatt gjør at politikerne i Hemne får en utfordrende oppgave når budsjettet skal behandles i kommunestyret neste uke.

 

Kommunereform og investeringer som vil belaste den nye kommunen, usikkerhet omkring eiendomsskatt på verk og bruk, og overkapasitet på skolene er bare noen av mange utfordringer politikerne står ovenfor i årets budsjettprosess.

 

Arbeidet med kommunereformen er godt i gang, og selv om den nye kommunen er klar først fra 2020 så må politikerne allerede nå vurdere investeringer som vil belaste den nye kommunen. I intensjonsavtalen heter det at kommunene er enige om at større investeringer med kostnad over 5 millioner kroner skal forelegges fellesnemnda for ikke å binde opp et framtidig kommunestyre. I praksis betyr dette å unngå å sette i gang prosjekter som ikke allerede ligger inn i gjeldende budsjett og økonomiplan.

 

Eiendomsskatt er en annen problemstilling en nå står ovenfor. I statsbudsjettet foreligger det forslag om å ta ut begrepet «verk og bruk» fra lov om eiendomsskatt. Det berører Hemne i aller høyeste grad. Konsekvensen hvis dette vedtas er at eiendomsskatt fra Wacker Holla blir sterkt redusert. Den største konsekvensen kommer imidlertid som følge av metanolfabrikken på Tjeldbergodden, der Hemne årlig har en inntekt på cirka 6 millioner kroner i eiendomsskatt fra Aure. Totalt vil endringen medføre mellom 7,5 og 9 millioner kroner i inntektsskatt.

Tap av eiendomsskatt på rundt 6 millioner kroner fra Tjeldbergodden kan bli en realitet.

Tap av eiendomsskatt på rundt 6 millioner kroner fra Tjeldbergodden kan bli en realitet.

Antall barnefødsler i, og tilflytting av barn til Hemne kommune de siste ti årene tilsier at en per i dag har en overkapasitet på skolene i kommunen. Det betyr at kommunen bruker mer penger på skolene enn den faktisk må.

 

Ved enhet TLM (teknisk, miljø og landbruk) er driftssiden anstrengt. Både når det gjelder vedlikeholdsmidler og personell. Kommunen har solgt en god del kommunale boliger de siste par årene. Dette reduserer behovet for vedlikehold, men det påvirker inntektene til kommune på grunn av at husleie for en stor del har gått inn i drift.

 

Kommunen drikkevannskilde er ikke fremtidsrettet. Det innebærer at en må finne ny drikkevannskilde og bygge nytt renseanlegg. Det koster. Og etter selvkostprinsippet er det abonnentene som må betale. Og det er politikerne som må vurdere hva som er et akseptabelt avgiftsnivå.

 

Kommunen har også fått omfattende pålegg når det gjelder brannstasjonen, slik at det i prinsippet betyr bygging av ny brannstasjon.

Brannvesenet i Hemne trenger nytt tilholdssted som følge av nye og skjerpede krav.

Brannvesenet i Hemne trenger nytt tilholdssted som følge av nye og skjerpede krav.

– Vi har større tall å ta tak i dette året sammenlignet med i fjor, og vi har utfordringer på lang sikt med tanke på kommunesammenslåing og eiendomsskatt når regjeringen velger å påskjønne bedriftseierne. Vi må finne inndekning for tapet. Tapet skjer ikke umiddelbart men følger en kompensasjonsplan, men når det gjelder eiendomsskatt på Tjeldbergodden er det nok Aure som får denne kompensasjonen og ikke vi samarbeidskommunene. Hvor medgjørlig Aure blir i denne saken vet jeg ikke, men også Aure kommune har utfordringer, sier Odd Jarle Svanem.

 

– Vi har større tall å ta tak i dette året sammenlignet med i fjor

 

Når det gjelder investering i ny brannstasjon påpeker Svanem at en nå er nødt til å gjøre noe.

– Vi har skubbet problemet foran oss, og nå må vi ta tak. Datoen vi har å forholde oss til er 1.juli 2019, sier Svanem.

– Dette er en investering som går utover intensjonsavtalen i forbindelse med kommunesammenslåingen. Hvordan løses dette?

– Alle tre kommuner vil i møte 18.desember legge fram sine budsjett og orientere, sier Svanem.

 

Ny drikkevannskilde er også en akilleshæl for Hemne kommune.

– Drikkevann er en utfordring. Det var flere faglige, kritiske røster som ikke anbefalte investeringer i Eide vannverk den gangen det skjedde, men nå må vi se framover å gjøre det riktig. Ikke minst bruke nødvendig tid slik at valget vi gjør blir fremtidsrettet og ikke en alt for stor belastning for innbyggerne avgiftsmessig, sier Svanem.

 

I budsjettforslaget for 2018 prioriterer rådmannen følgende investeringer på driftssiden:

*Planlegging plasser for heldøgns omsorg i tråd med økende behov

*Ny drikkevannskilde

*Brannstasjon

*Prosjektering uteområde og trafikkløsning Sodin skole (her er ny 4-7-avdeling ferdig. Arbeidet med ny administrasjonsfløy og SFO er igangsatt).

 

Posisjon og opposisjon legger i tirsdagens kommunestyremøte fram et omforent forslag til budsjett.

 

Av May S. Bjørkaas

LES MER I VÅR PAPIRUTGAVE 7.DESEMBER

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Comments

comments