Error, no Ad ID set! Check your syntax!
Hjem   >   Nyheter   >   – En trasig situasjon
Vannverket på Eidsneset har blitt et stort problem for Hemne kommune. Ny drikkevannskilde må på plass så snart som mulig.

Vannverket på Eidsneset har blitt et stort problem for Hemne kommune. Ny drikkevannskilde må på plass så snart som mulig.

– En trasig situasjon

HEMNE: Det sier ordfører Odd Jarle Svanem om vannproblematikken i Hemne. Han var en av skeptikerne da Eidsneset som vannkilde ble utredet like før tusenårsskiftet.

 

Eidsneset Vannverk sto ferdig i 2001 og hadde en prislapp på rundt 20 millioner kroner. Grunnvannskilden skulle erstatte Rovatnet som drikkevannskilde.

– Da diskusjonen pågikk den gangen var det stor uenighet blant politikerne. Flere mente at Rovatnet var godt nok som drikkevann, inklusive meg. Min enkle tankegang den gangen var å lytte til personer som visste hva de snakket om, og som mente Rovatnet var godt nok, sier Odd Jarle Svanem, som også like etter at han tok over ordførervervet stilte spørsmål om konsulentfirmaet som ble brukt den gangen kunne bli gjenstand for et søksmål.

– Det ble imidlertid vurdert dithen, ifølge enhetsleder TLM, Magne Jøran Belsvik, at saken var foreldet, sier Svanem.

 

Etter hva Søvesten har grunn til å tro ble konsulentfirmaet som ble brukt den gangen kort tid etterpå oppkjøpt av et større firma.

 

Allerede da Eidsneset ble utredet som ny drikkevannskilde var det klart at grunnvannet inneholdt mye jern.

– Det påpekte vel også konsulentfirmaet. Men den gangen var Eidsneset det beste alternativet av to. Alternativ to var Leiråvatnet. Kostnadene for Eidsneset var nok også lavere, sier enhetsleder TLM, Magne Jøran Belsvik.

 

Eidsneset Vannverk har blitt et stort problem for Hemne kommune, og det haster å komme fram til en ny løsning.

– Men hvem skal ta regninga?

– Det er et betimelig spørsmål. Da vi jobbet med budsjettet ble det sagt at abonnentene kan regne med en tusenlapp mer i året.  Vann finansieres via selvkostprinsippet, det vil si gjennom gebyrer fra innbyggerne. Den billigste løsningen, å bruke Eidsnesanlegget å legge rør derifra og ut i Rovatnet er teknisk mulig. Utfordringen da blir reservevannkilde. Så dette er kanskje ikke en god løsning. Det er en trasig situasjon vi er oppe i rett og slett, sier Odd Jarle Svanem.

 

Hemne kommune kan imidlertid subsidiere drikkevann.

– Vi kan selvfølgelig låne midler uten å belaste innbyggerne, og en måte er å bruke av fond. Å belaste drift er også mulig, men da går det utover innbyggerne på andre måter. Jeg kunne tenkt meg og vært uten denne utfordringen, sier Svanem.

Det er en trasig situasjon vi er oppe i rett og slett, sier ordfører Odd Jarle Svanem.

Det er en trasig situasjon vi er oppe i rett og slett, sier ordfører Odd Jarle Svanem.

 

Men en tusenlapp ekstra på innbyggernes regning trenger ikke å være nok.

– Per i dag vet vi ikke hva en ny drikkevannsløsning vil koste da vi ikke har avklart hvilken vannkilde vi går for. Hvis prislappen blir på 50 millioner kroner betyr det 2000 kroner ekstra i året per abonnent, sier Magne Jøran Belsvik.

 

Eidsneset kostet i sin tid 20 millioner kroner. Regner vi om det til dagens pris havner vi på 32 millioner kroner. Hvis dette blir prislappen betyr det en økning i avgift per abonnent på 1.280 kroner. Men prisen kjenner en altså foreløpig ikke.

– Velger vi Rovatnet som ny drikkevannskilde er det ikke lang vei for å hente vannet, og ledningsnettet er mer eller mindre på plass. Renseanlegg må en imidlertid regne med uansett hvilken løsning en velger. Det er ingen god situasjon vi har havnet i, mener Belsvik.

 

Av May S. Bjørkaas

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Comments

comments