Error, no Ad ID set! Check your syntax!
Hjem   >   Nyheter   >   Etterlyser svar på veiproblematikk
– Det trengs sårt vedlikehold før det blir skikkelig ille, mener Vitalijus og Veselina. Sammen med resten av beboerne i boligfeltet har de henvendt seg til Hemne kommune uten å få noen tilbakemelding.

– Det trengs sårt vedlikehold før det blir skikkelig ille, mener Vitalijus og Veselina. Sammen med resten av beboerne i boligfeltet har de henvendt seg til Hemne kommune uten å få noen tilbakemelding.

Etterlyser svar på veiproblematikk

HEMNE: Beboerne i Lokkarveien på Eide etterlyser svar fra Hemne kommune på sin henvendelse vedrørende veistandarden i byggefeltet.

– Vi forstår at det er et økonomisk spørsmål, men vi kan i det minste få et svar, sier Vitalijus Saronovos og Veselina Bozhkova – to av flere som står bak henvendelsen til kommunen.

 

 

Samtlige beboere i Lokkarveien skrev under på et felles brev til Hemne kommune 4. mai i år, med fokus på vedlikehold av veien i boligfeltet og det dårlige vedlikeholdet.

To av disse er Vitalijus og Veselina, som bygde enebolig i boligfeltet i 2011 og som opprinnelig kommer fra henholdsvis Litauen og Bulgaria. De kom til Norge i 2006, og bodde først et år i Aure før de flyttet til Hemne. På Eide og i Lokkarveien fant de tomta hvor de valgte å bygge sin egen bolig.

Siden huset deres sto ferdig i 2011 har det ikke skjedd noe i forhold til vedlikehold på veien.

 

– Vi får ingen tilbakemelding. Vi leverte brevet personlig og fikk til svar at de skulle se på det. Men vi hører ikke noe, forklarer ekteparet, og også før dette brevet henvendte seg til Hemne kommune muntlig.

Selv om det av og til fylles på med kaldasfalt i de største hullene, så tar det kort tid før det er like ille igjen. Som hullet på bildet, som er cirka 1,20 meter bredt og som stadig skaper problemer for de som kjører på stedet. – Er du ikke klar over hullet så kan du ødelegge bilen din, mener Vitalijus.

Selv om det av og til fylles på med kaldasfalt i de største hullene, så tar det kort tid før det er like ille igjen. Som hullet på bildet, som er cirka 1,20 meter bredt og som stadig skaper problemer for de som kjører på stedet. – Er du ikke klar over hullet så kan du ødelegge bilen din, mener Vitalijus.

– Det er jo ingen kjempealvorlig sak – vi starter ingen krig. Men vi ønsker å påpeke at det sårt trengs vedlikehold på denne veien. Dreneringen er dårlig, asfalten smuldrer opp og veien «spises» opp fra kantene og innover. Det er dype spor og store høydeforskjeller. Vi har ordnet litt selv, men det er ikke sånn det skal være. Om kort tid blir vedlikeholdsbehovet enda større – og dyrere hvis noe ikke gjøres snart, mener Vitalijus.

 

Det blir også stadig flere barn i skolepliktig alder på stedet, og det finnes ikke gatelys.

– Det betyr at barna må gå i bekmørket ned til hovedveien for å ta skolebussen. Og det er så mørkt at du ser ingenting. Det blir også stadig flere barn her, påpeker Veselina, og legger til at manglende vedlikehold og null gatelys kan være en av flere grunner til at kommunen selger såpass få tomter i området.

 

– Vi var faktisk de første som kjøpte tomt og bygde hus her siden 1995. Tomtene var rimelige, men det blir kanskje ikke så attraktivt når det er som det er, mener Veselina.

Det er spor og groper med store høydeforskjeller på flere partier av veien.

Det er spor og groper med store høydeforskjeller på flere partier av veien.

De understreker at de på ingen måte føler seg diskriminerte fordi de opprinnelige ikke er norske.

– Diskriminering eller rasisme har vi aldri opplevd – det har ikke noe med saken å gjør. Vi ønsker bare å påpeke problemet – et problem alle i boligfeltet kan skrive under på – og ønsker oss et svar, sier ekteparet.

 

– Faktisk er veistandarden i Litauen mye bedre enn i Norge, og vedlikeholdet er bedre. Det er selvfølgelig et mindre land, og det er flatt så det er enklere og billigere å vedlikeholde veier. Vi vet at det for Hemne kommune er et økonomisk spørsmål – og at det er flere veier i kommunen som lider under manglende oppgradering. Men i det minste må det gå an å få et svar – negativt eller positivt, mener de to.

 

Enhetsleder ved TLM i Hemne kommune, Magne Jøran Belsvik, sier at de har behandlet brevet som en ren melding om et forhold på kommunal vei.

–  Brevet er underskrevet av flere beboere, og det er ikke oppgitt en bestemt ansvarlig avsender. Dette sammen med at brevets innhold er fremstilt som en melding, gjør at vi heller ikke har besvart meldingen direkte. Vi beklager at Lokkarveien oppleves å ha dårlig standard med tanke på asfalt. Dette er situasjonen for en stor andel av kommunens vegnett, og det bevilges dessverre ikke tilstrekkelige midler over budsjettet til nødvendig veivedlikehold. Det er ikke gjennomført vesentlig asfaltering av noen kommunale veier inneværende år. Standarden i Lokkarveien er kjent, og prioriteres fortløpende sammen med alle andre kommunale veier, sier Belsvik.

 

Av May S. Bjørkaas

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Comments

comments