Error, no Ad ID set! Check your syntax!
Hjem   >   Nyheter   >   Flere broer med alvorlig skade
Søa Nedre gangbru har skadegrad 3 i Brutus-registeret på grunn av feil på rekkverket.

Søa Nedre gangbru har skadegrad 3 i Brutus-registeret på grunn av feil på rekkverket.

Flere broer med alvorlig skade

HEMNE: I Hemne har Statens vegvesen vedlikeholdsansvar for totalt 26 broer. Tre av dem har alvorlige skader og samtlige har avvik.

 

 

De fleste broer skal ha en grundig hovedinspeksjon hvert femte år, og en mindre grundig enkeltinspeksjon hvert år.

Av totalt 26 broer i Hemne står samtlige 26 broer med avvik på en eller begge inspeksjonstypene viser en rapport (Brutus – red.anm) fra Statens vegvesen som VG har fått innsyn i.

 

De tre broene som er angitt med alvorlig skade er Søa Nedre Gangbru, Lernes bru og Reitanbekken bru.

 Avdelingsleder i Statens Vegvesen Sør-Trøndelag, Eva Solvi, sier at når det gjelder Reitanbekken så er det en stålkulvert som på grunn av størrelsen regnes som en bru.

– Vi hadde siste befaring her i mai og det er planlagt forsterkning. I tillegg har vi forsterket inspeksjon hver fjortende dag, men dette er så langt ikke rapportert i Brutus, sier Solvi.

 

Når det gjelder Søa Nedre gangbru sier Solvi at det er rekkverksavslutningen som er feil i forhold til dagens regelverk.

– Det er ikke noe galt med selve bruen, så her er det vel vurdert mer alvorlig enn det egentlig er. Vi vil gjøre noe med rekkverket når vi må utføre annet arbeid på bruen, men det er som sagt ingen kritisk skade, sier Solvi.

 

Lernes bru har de under vurdering.

– Det er satt på en avstiver på baksiden av rekkverket, som er bygd i tre. Her er det aktuelt å gjøre noe, og vi følger opp. Bruen er bygd etter helt andre regler enn vi har i dag – i dag bygges ikke rekkverk i tre, påpeker Solvi.

 

Og legger til at Statens vegvesen sitt register Brutus ikke er godt nok oppdatert til enhver tid.

– Og det beklager vi. Registeret blir ikke oppdatert til enhver tid; ikke alt blir lagt inn, men vi følger allikevel med og har egne driftsansvarlige som følger opp bruene til enhver tid. Nå vil vi ha en gjennomgang på hvordan vi skal gjøre dette bedre, sier Solvi.

 

Det er stort etterslep på vedlikehold av infrastruktur over hele landet. Bare i Trøndelag er dette tallet 4 milliarder kroner.

– Det handler om bevilgninger, og det må politikerne svare for, mener Solvi.

 

Kart som viser plassering av de tre bruene

Kart som viser plassering av de tre bruene

 

Her er funnene i rapporten på den enkelte bru:

 

Søa Nedre Gangbru

Byggeår 1985

Gang- og sykkelvegbru

Materialtype: Stål

 

Alvorlige skader

 

Deformasjon på rekkverk. Stor skade som truer trafikksikkerheten, med høyeste grad av konsekvens.

Beskrivelse: Endestolper på brurekkverk er løse og har delvis løsnet fra rekkverket. Dette medfører utstikkende rør i endene av rekkverket.

Skadegrad: 3

Konsekvens for trafikksikkerhet: 4

 

Dato for siste enkeltinspeksjon: 30. oktober 2001

Hovedinspeksjon: 31. juli 2014

 

Lernes bru

Byggeår 1963

Vegbru

Materialtype: Stål

 

Alvorlige skader

 

Annen skade/mangel på rekkverk. Kritisk skade som truer trafikksikkerheten, med nest høyeste grad av konsekvens.

Beskrivelse: Utforming på rekkverksstolper og innfetsing av disse tilsier at de har lav kapasitet for påkjørselslaster. Stolper bør kontrollberegnes og evt.forsterkes eller skiftes ut. Flere av stolpene har også skader som gjør at det er redusert tverrsnitt ved innfesting.

 

Skadegrad: 4

Konsekvens for trafikksikkerhet: 3

 

Dato for siste enkeltinspeksjon: 4. november 2005

Hovedinspeksjon: 8.januar 2014

 

Reitanbekken

Byggeår 1973

Bru i fylling

Materialtype: Stål

 

Alvorlige skader

Erosjon på rørelement. Kritisk skade som truer bæreevnen, med høyeste grad av konsekvens.

Beskrivelse: 2017: Selv om det ikke har vært betydelige punkteringer i rørveggen, og det virket som om mesteparten av massene rundt brua var intakte og ligger inntil stålrøret, ble det observert at de massene var bestående av sand og småstein. Det er derfor svært bekymringsfullt at massene vil bli raskt vasket bort her.

 

Skadegrad: 4

Konsekvens for trafikksikkerhet: 4

 

Dato for siste enkeltinspeksjon: 11.juli 2002

Hovedinspeksjon: 8. januar 2014

 

 

ALVORLIG SKADE

Når en skade oppdages på en bro, blir skaden vurdert med en skadegrad, en konsekvensgrad og en skadetype.

Skadegrad oppgis på en skala fra 1 til 4, der 4 er mest alvorlig.

Konsekvensgrad oppgis også på en skala fra 1 til 4, der 4 er mest alvorlig.

Sammen med konsekvensgraden skal det stå en bokstav som angir hva slags konsekvens det er snakk om. De fire konsekvenstypene er bæreevne, trafikksikkerhet, vedlikehold og miljø.

Konsekvensgraden og skadegraden multipliseres til slutt sammen, og blir til en prioritet på en skala fra 1 til 16. De alvorligste skadene har prioritet 16B (bæreevne) eller 16T (trafikksikkerhet).

 

Av May S. Bjørkaas

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Comments

comments