Error, no Ad ID set! Check your syntax!
Hjem   >   Nyheter   >   – Forslaget bør legges vekk
Steinar Væge mener forslaget om Vindalsvatnet som drikkevannskilde bør legges bort.
– Dette er nærområdet vi til daglig har anledning til å bruke til rekreasjon og adspredelse, poengterer Væge.

Steinar Væge mener forslaget om Vindalsvatnet som drikkevannskilde bør legges bort. – Dette er nærområdet vi til daglig har anledning til å bruke til rekreasjon og adspredelse, poengterer Væge.

– Forslaget bør legges vekk

HEMNE: Det mener Steinar Væge om forslaget om å benytte Vindalsvatnet som drikkevannskilde. Som aktiv friluftsmann og hytteeier ved Vindalsvatnet mener han det er uhørt å legge drikkevannskilden for Hemne hit.

 

 

– Ja, jeg har hytte ved Vindalsvatnet, men det er ikke først og fremst som hytteeier jeg reagerer. Eller for å si det på en annen måte; det er rett og slett på grunn av betydningen av området som rekreasjons- og friluftsområde for folk flest at jeg reagerer, sier en tydelig oppgitt Steinar Væge.

Han mener området vil bli bortimot uegnet som friluftsområde hvis Vindalsvatnet blir drikkevannskilde.

– Det vil føre til strenge restriksjoner på bruken av området. For eksempel vil det bli forbud mot bading, det vil bli forbud mot å ri langs vannet. Det vil generelt bli lagt sterke begrensinger på bruken. Det går ikke fram av saksfremlegget nøyaktig hvor strengt det blir, men jeg er overbevist om at det blir vanskelig å bruke området som friluftsområde, mener Væge.

 

Han setter også spørsmålstegn ved egnetheten i forhold til å benytte vannet som drikkevannskilde.

– Vindalsvatnet er lite, og det er usikkerhet omkring vannkvaliteten. Det sier seg selv at det vil bli lagt strengere restriksjoner her enn for eksempel ved Rovatnet. Derfor stiller jeg spørsmålstegn ved om det er egnet, påpeker Væge, og får støtte fra Kjørse hytteforening som representerer blant annet Vindalsvatnet.

– Hytteeierne i området er rett og slett oppgitte, og sier et helt klart nei til Vindalsvatnet og Ånavatnet som drikkevannskilde, sier Væge.

 

Han mener forslaget må legges vekk.

– En bør heller konsentrere seg om områder der skadepotensialet ikke er så stort. ALLE kan bruke området ved Vindalsvatnet slik det er i dag. En gåtur på 10 minutter og du er på fjellet og unna bygda. Akkurat det er unikt med Vindalsvatnet. Og jeg har med selvsyn sett at området brukes av mange som ellers ikke kommer seg ut i naturen. Hvis vatnet etableres som drikkevannskilde vil det blant annet komme en demning og andre installasjoner. Dette vil vi få midt i fleisen, og det visuelle med området påvirkes. Og det visuelle skal vi ikke undervurdere! Det er nettopp en av grunnene til at vi går hit. For å nyte synet. Og jeg er sikker på at hvis du får målt blodtrykket når du sitter på en stein ved vatnet og nyter utsikten, så hadde det vært lavere enn normalt, mener Steinar som også ser det helsemessige aspektet ved å komme seg ut i naturen.

 

Han mener det ikke tas hensyn til verdien av bortfall av friliftsaktiviteter.

– For meg er dette viktig. En kan ikke se bare på kostnader. Og argumenter som at en får utbedring av veien som følge av en drikkevannskildeetablering betyr null for meg i denne sammenhengen. Det er nettopp et poeng at vi har en enkel friluftsvei – bort fra bygda. Hvor du har skogen og naturen tett på, mener Væge.

 

For ham er det utenkelig at et så vakkert område med så lett tilgjengelighet skal pålegges restriksjoner som gjør området uaktuelt for de aller fleste former for friluftsaktiviteter.

– Hele området, faktisk helt inn til Langvatnet, vil bli berørt på grunn av naturgitte forhold med tanke på tilførsel av vann til Vindalsvatnet. Vi snakker om et av de viktigste områdene for friluftsliv og rekreasjon for bygdas befolkning. Det gjør meg oppgitt, sier Væge som håper politikerne legger vekk forslaget, og heller ser på andre løsninger.

– Denne saken går langt utover hytte- og eiendomsinteresser i området. Den angår alle som bruker området til rekreasjon og friluftsformål, avslutter en oppgitt Væge.

 

Av May S. Bjørkaas

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Comments

comments