Error, no Ad ID set! Check your syntax!
Hjem   >   Nyheter   >   Fraråder stenging av tunneler
Regionrådet i Orkdalsregionen fraråder døgnstenging av tunnelene på strekningen Øysand – Thamshavn. Foto: Google Street View

Regionrådet i Orkdalsregionen fraråder døgnstenging av tunnelene på strekningen Øysand – Thamshavn. Foto: Google Street View

Fraråder stenging av tunneler

Regionrådet i Orkdalsregionen fraråder på det sterkeste døgnstenging av tunnelene på strekningen E39 Øysand – Thamshavn.

 

Statens vegvesen utreder heldøgnstenging av tunnelene på strekningen Øysand – Thamshavn.

Bakgrunnen er at Statens vegvesen nå starter arbeidet for å øke sikkerheten på E39 mellom Klett og Orkanger. Flere alvorlige tunnelbranner, i Norge og Europa, har ført til skjerpede krav for alle tunneler som er over 500 meter.

For å spare tid – og penger – er prosjektledere i Statens vegvesen bedt om å utrede muligheten for å stenge E39 helt, og omdirigere trafikken via fylkesvei 800 i stedet.

 

– Regionrådet vil på sterkeste fraråde en døgnstenging av tunnelene, da konsekvensene blir uholdbart store for befolkningen og næringslivet i store deler av Trøndelag og Møre og Romsdal. Med å døgnstenge tunnelene vil trafikken overføre til fylkesvei 800, som overhodet ikke er i stand til å takle denne trafikken over et helt år, skriver regionrådet i en pressemelding, og lister opp følgende momenter:

Ordfører i Hemne, Odd Jarle Svanem, er en av fire ordførere som fraråder stenging.

Ordfører i Hemne, Odd Jarle Svanem, er en av fire ordførere som fraråder stenging.

* Det vil bli en voldsom belastning på Fv. 800 som er lokalvei for store deler av Skaun kommune

* Vi frykter stillstand i trafikken mellom Trondheim og Orkanger

* Byggearbeidene på Klett (Miljøpakken) er ikke ferdigstilt

* Stengingen er sammenfallende med en stor NATO-øvelse

* Vi frykter for akuttilbudet til St. Olavs Hospital som driver sykehus i Trondheim og Orkdal

* Det vil ha store konsekvenser for kollektivtrafikken som vil måtte få helt nye rutetider

* Uheldig sammenfall med byggearbeider på Fv 714 hvor trafikken stenges til tider

* Orkdalsregionen står foran store utbygginger i mangemillardersklassen som fører til økt trafikkvekst. En døgnstenging vil lamme næringslivet i særlig sterk grad

 

– Vi er urolig for at slike stenginger i det hele tatt blir brakt på banen uten at konsekvensene er nøye vurdert. Vi er aller mest redd for konsekvensene med å overføre denne trafikkmengden over et helt år til fylkesvei 800. Denne veien er skolevei for mange barn, og vi mener derfor det er veldig uansvarlig å overføre all trafikken fra E39 hit på døgnbasis. På bakgrunn av momentene ovenfor ønsker vi et snarlig møte med Vegdirektøren, heter det i pressemeldingen som er signert av ordførerne i Hemne, Meldal, Skaun og Frøya.

 

Av May S. Bjørkaas

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Comments

comments