Error, no Ad ID set! Check your syntax!
Hjem   >   Nyheter   >   Gangvei kan bli realisert snart
Bildet viser traseen for ny gang-/sykkelvei mellom Haugabakken og Skogrand. Kartskiss: Hemne kommune

Bildet viser traseen for ny gang-/sykkelvei mellom Haugabakken og Skogrand. Kartskiss: Hemne kommune

Gangvei kan bli realisert snart

HEMNE: I kommuneplanens arealdel er det avsatt traseer for fremtidig gang- og sykkelvei på strekningen fra krysset Hellandsjøveien/Lernesstranda og frem til Skogrand. Nå ser en på muligheter for realisering.

 

 

Gang- og sykkelvei mellom Haugabakken og Skogrand har vært et langt lerret å bleke, og planene har ligget der i en årrekke.

Hemne kommune ser nå imidlertid på muligheter for realisering av traseen.

 

Kommunestyret har over budsjett avsatt 700.000 kroner til gjennomføring. Det er tildelt ytterligere 980.000 kroner gjennom statsbudsjettet for etablering av flere tursti/gang- og sykkelveitiltak – herunder strekningen til Skogrand.

 

Hemne kommune henvender seg nå til private grunneiere i område med ønske om å inngå avtaler.

– Vi har ikke kommet helt i mål, og prosjektet har tidligere vært lagt på is på grunn av vanskelig dialog med enkelte grunneiere.  Men vi har nå en god dialog med de fleste grunneierne. Vi eier det meste av arealet selv, og av trafikksikkerhetsmessige årsaker er dette et viktig prosjekt å få på plass. I og med at vi likevel nå må rehabilitere ledningsnett for vann i området, så begynner vi på gang- og sykkelveien nå – på areal vi selv eier. Men vi er avhengige av å få alle grunneiere med på laget skal dette kunne realiseres snarest.  I motsatt fall må vi regulere og ekspropriere og det er en langt mer tidkrevende prosess. Og det er heller ikke noe alternativ å legge traseen på motsatt side av veien. Her er det stupbratt og vanskelig, påpeker enhetsleder teknisk, landbruk og miljø ved Hemne kommune, Magne Jøran Belsvik.

Enhetsleder Magne Jøran Belsvik

Enhetsleder Magne Jøran Belsvik

Strekningen er karakterisert som særlig farlig og vanskelig, og utløser gratis skyss for skoleelever etter opplæringsloven for samtlige elever på grunnskolen. Det har derfor i en årrekke vært planlagt gang-/sykkelvei på strekningen.

 

Av May S. Bjørkaas

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Comments

comments