Error, no Ad ID set! Check your syntax!
Hjem   >   Nyheter   >   God framdrift på Laksevegen
Pælearbeidet til brufundamentene i sjøen er nettopp kommet i gang. Foto: Lars Erik Sira, Statens vegvesen

Pælearbeidet til brufundamentene i sjøen er nettopp kommet i gang. Foto: Lars Erik Sira, Statens vegvesen

God framdrift på Laksevegen

SNILLFJORD: Anleggsarbeidet på de to store prosjektene på fylkesvei 714 Laksevegen har nå pågått et snaut halvår. 

 

 

Statens vegvesen bygger ut fv. 714 Laksevegen på vegne av vegeier Trøndelag fylkeskommune. Bygging av de to siste prosjektene, Åstfjordkryssinga og ny veg utenom Krokstadøra  pågår nå for fullt.

 

Håper på tidligere åpning på Krokstadøra

Prosjektet innebærer å bygge en 3,1 kilometer lang vegstrekning utenom Krokstadøra. Den nye vegen vil korte inn dagens veg med cirka 1,9 kilometer. Dette prosjektet består i stor grad av sprenging og flytting av masser.

– Her ligger vi ganske langt foran opprinnelig framdriftsplan. Entreprenøren Bertelsen & Garpestad har i utgangspunktet frist på seg til å åpne vegen for trafikk høsten 2019. Men de har kommet så langt nå at de har et håp om å kunne åpne vegen allerede til jul i år. Utover sommeren og høsten vet vi mer om det er mulig å få til åpning så tidlig, sier prosjektleder Hanne Louise Moe i Statens vegvesen.

– Trøndelag fylkeskommune er som vegeier svært fornøyd med at fremdriften på ny veg utenom Krokstadøra ligger an til å være nesten et år foran skjema, sier prosjektansvarlig Torben Jensen i Trøndelag fylkeskommune.

– Dette betyr at trafikantene antagelig langt tidligere enn ventet får nytten av en mer trafikksikker veg med kortere reisetid.

 

Godt i gang i Åstfjorden

Åstfjordkryssinga er det største enkeltprosjektet i utbedringa av fv. 714 med bru over fjorden og tunneler på hver side av fjorden. Den 735 meter lange Åstfjordbrua blir det mest iøynefallende enkeltelementet i prosjektet, og på land på begge sider av fjorden er anleggsarbeidet godt synlig med store terrengendringer og mange maskiner.

– På Mjønesaunet, på sørsida av fjorden, har vi flyttet store mengder masser for å klargjøre bygging av den kommende vegtraseen, samt bygging av landkaret til brua. På Mjønes, på nordsida av fjorden, er bygging av det ene brufundamentet på land kommet godt i gang. Litt lenger opp i dalsida har vi sprengt ut en del steinmasser for å forberede tunnelinnslaget til Mjønestunnelen, sier Moe.

 

Ute i fjorden har det de siste månedene foregått mye gravearbeid på sjøbunnen fra lektere for å forberede bygging av flere brufundamenter.

– Neste fase i arbeidet med brufundamentene er å presse 56 pæler 25 meter ned i bakken. Dette arbeidet er vi nettopp kommet i gang med, påpeker Moe.

 

To av brufundamentene er såkalte senkekasser. Det er store betongklosser som skal ligge på sjøbunnen. De skal støpes om bord på en diger lekter, for så å senkes ned på sjøbunnen. Lekteren har nylig ankommet Åstfjorden.

Sprenging av Mjønestunnelen (770 meter) begynte for noen uker siden. Inndriften i tunnelen er nå litt i overkant av 100 meter. Sprenging av den 2650 meter lange Slørdalstunnelen på sørsida av Åstfjorden begynner i juni.

 

Av May S. Bjørkaas

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Comments

comments