Error, no Ad ID set! Check your syntax!
Hjem   >   Nyheter   >   Halsa og spørsmål om grensejustering
Frank Jenssen, fylkesmann i Trøndelag og Lodve Solholm, fylkesmann i Møre og Romsdal.

Frank Jenssen, fylkesmann i Trøndelag og Lodve Solholm, fylkesmann i Møre og Romsdal.

Halsa og spørsmål om grensejustering

Nye Heim kommune ser dagens lys fra 1. januar 2020.

 

Leserinnleggstripe

Det er Stortinget som har fattet det formelle vedtaket om at Halsa, Hemne og deler av Snillfjord skal gå sammen og bygge den nye kommunen som er gitt navnet Heim, og som blir hjemmehørende i Trøndelag.

 

Det er godt kjent at det har vært og er ulike meninger om den nye kommunen. Gjennom direkte kontakt og gjennom media er vi kjent med at det går en diskusjon om å få skilt ut Halsa kommune (helt eller delvis) som en egen kommune fortsatt.

 

Som fylkesmenn har vi en jobb i å bistå kommunene i våre fylker i mange sammenhenger, også når det er snakk om en så omfattende prosess som å slå sammen kommuner. I denne konkrete saken om sammenslåing til Heim kommune er det fylkesmannen i Trøndelag som har fått hovedansvaret for å bistå kommunene.

 

Vi ønsker å redegjøre for noen av de reglene som gjelder, knyttet til debatten om den fremtidige tilhørigheten for dagens Halsa:

 

  • Halsa, Hemne og deler av Snillfjord er vedtatt slått sammen fra 1.1. 2020 i tråd med lokale vedtak – til nye Heim kommune. Det er ikke mulig å grensejustere Halsa ut av Heim før Heim er etablert som en ny kommune. En grensejustering av hele Halsa nå vil ikke være en grensejustering, men en endring av den sammenslåingen som er vedtatt av Stortinget.

 

  • Dersom det er snakk om grensejustering av en større del av Halsa kommune, vil det antakelig være snakk om en deling av Halsa. Det er ikke initiativrett for innbyggere i delingssaker, dette initiativet må i så fall komme fra kommunestyret.

 

  • Hvis det skulle komme et initiativ om en mindre grensejustering mellom Halsa og Tingvoll eller Surnadal, er det mulig å fatte vedtak om at en slik justering iverksettes på samme tidspunkt som sammenslåingen av Halsa, Hemne og deler av Snillfjord. Det er i så fall Kommunal- og moderniseringsdepartementet som kan fatte slikt vedtak, og skal kobles på med tanke på om et eventuelt initiativ skal utredes.

 

Fylkesmennene i de to fylkene vil ha god kontakt om hvordan vi og regional stat kan bidra til at et fylkesbytte for Halsa blir smidig. Vi er opptatt av at den nye Heim kommune skal bli en god kommune for innbyggere, ansatte og næringsliv – og ønsker lykke til videre med denne viktige jobben.

 

Lodve Solholm, fylkesmann i Møre og Romsdal

Frank Jenssen, fylkesmann i Trøndelag

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Comments

comments