Error, no Ad ID set! Check your syntax!
Hjem   >   Nyheter   >   Heftig kommunestyredebatt før hall-vedtak
KIL og KIL/Hemne ønsker å bygge en storhall i Ånesøyan. Fotomontasje: Hugåaas Entreprenør

KIL og KIL/Hemne ønsker å bygge en storhall i Ånesøyan. Fotomontasje: Hugåaas Entreprenør

Heftig kommunestyredebatt før hall-vedtak

HEMNE: Kommunestyret i Hemne vedtok tirsdag å bevilge 11 millioner kroner i støtte, og et like stort beløp i lånegaranti, til bygging av storhall i Ånesøyan. Men det skjedde ikke uten diskusjoner.

 

Den planlagte storhallen i Ånesøyan har en prislapp på 55 millioner kroner pluss moms, og skal bygges i regi KIL og KIL/Hemne.

 

Saken har vært behandlet i formannskapet der vedtaket om støtte var enstemmig.

Da saken kom opp i kommunestyret tirsdag ble det imidlertid klart at enkelte hadde snudd siden behandlingen i formannskapet.

Vedtaket endte med et flertall på 15-5 for å gi støtte (Ove Strømmen og Ola Erik Røttereng var inhabile samt at det var en fraværsmelding – red.anm), og samtlige fem som stemte imot representerte Arbeiderpartiet. Dermed blir 11 av 18 millioner på disposisjonsfondet brukt til formålet.

 

Håvard Stamnestrø i Hemne Arbeiderparti var en av dem som stemte imot, og begrunner dette blant annet i at Hemne kommune har mye å bruke penger på.

– Jeg har deltatt på mange budsjettbehandlinger og vet hvor skoen trykker. Det er mange enheter i Hemne kommune som sliter. Hemne Helsesenter skulle vært utbedret – vi er på «stålet» i forhold til antall plasser og det blir stadig flere eldre. Hemne kommune har en bygningsmasse som trenger et løft og så videre. Vi har mange tunge investeringer foran oss, og å bruke nesten hele disposisjonsfondet på dette formålet blir derfor feil i mine øyne. I respekt for ansatte i Hemne kommune valgte jeg derfor å stemme mot. På toppen har vi tap av flyktningmidler på grunn av nedleggingen av flyktningmottaket – i størrelsesorden nesten hele overskuddet i fjor – og mindre inntekter som følge av det. Og vi kunne brukt av disposisjonsfondet til investeringer for å frigjøre kapital på driftsbudsjettet. Det handler om å se hele bildet, sier Stamnestrø.

Men legger til at han ikke har noe problem med å se gevinsten av at Hemne får en storhall.

– I lys av blant annet Toppidrettsfag ved Hemne videregående skole, og plan for fysisk aktivitet så er det selvfølgelig gode grunner til å bygge en storhall og ringvirkningene blir nok bra. Men vi har så mye annet å bruke penger på som er langt viktigere i mine øyne, sier Stamnestrø.

 

På spørsmål om hvorfor Ap snudde i forhold til vedtaket i formannskapet, sier Stamnestrø at årsaken var at en ikke rakk å få samlet gruppen før møtet i formannskapet.

– Vi var positive i utgangspunktet. Før kommunestyremøtet fikk vi imidlertid avholdt gruppemøte, og der ble det klart at vi var både for og mot innad i gruppen. Og ble enige om at alle fikk stemme det de ville. Derfor ble det et annerledes resultat i kommunestyret, sier Stamnestrø.

 

Partikollega Ståle Vaag stemte også mot.

– Fordi jeg mener denne saken hører hjemme under høstens budsjettbehandling, og foreslo derfor å utsette den, men det ble nedstemt. Nå forsvinner 70 prosent av kommunens disposisjonsfond, og det er alt for mye. Jeg ønsket meg en bred og god vurdering. Vedtaket som nå er gjort fører til at en må prioritere i tiden fremover og andre prosjekt må vike. Prosjektet er bra, men det har gått veldig fort i denne saken, og en skulle sett helheten i forhold til budsjettbehandlingen før et vedtak. Så det kan bli spennende å se hvilke prosjekt vi nå ikke har midler til når rådmannen og enhetene kommer med budsjettforslag. Vi har nok å bruke penger på, mener Vaag.

 

Hemneordfører Odd Jarle Svanem (Sp) er ikke i tvil om at det er riktig av Hemne kommune å bruke 11 millioner på en storhall.

– Det er en stor og viktig sak for Hemnesamfunnet, og et samarbeid mellom frivilligheten og bedrifter i Hemne. Nå får Hemne en hall med full fotballbanestørrelse for 11 millioner kroner kontra at Hemne kommune hadde brukt 70 millioner selv på et slikt prosjekt, mener Svanem

– Ståle Vaag foreslo å utsette saken til budsjettbehandlingen tar til. Hadde ikke det vært mer riktig med tanke på andre og viktige prosjekter?

– Da måtte vi ha utsatt prosjektet et år, og om ett år hadde de samme spørsmålene med hensyn til budsjett og hva som trengs dukket opp. Prosjektet hadde også kanskje mistet «gnisten». Så jeg mener det var riktig å gripe sjansen nå. For fire år siden hadde jeg sikkert sagt nei – da gikk Hemne kommune med underskudd – men i dag har vi en annen hverdag. Ja, vi får nok en tøff budsjettprosess også i høst, men det er ikke uansvarlig å gjøre et slikt vedtak etter mitt syn, sier Svanem, og begrunner i den samfunnsmessige betydningen i forhold til blant annet folkehelse og Toppidrettslinja ved Hemne Videregående skole.

– En storhall vil gi positive ringvirkninger i Hemne, og det er ikke snakk om full stopp på alle investeringer selv om vi velger å ta midlene fra disposisjonsfondet. Hemne kommune ligger an til et godt regnskapsår også i år, og vi har en bedre skatteinngang enn budsjettert. Og det har ikke skjedd på ti år, sier Svanem.

 

Av May S. Bjørkaas

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Comments

comments