Error, no Ad ID set! Check your syntax!
Hjem   >   Nyheter   >   Hjorten sulter i hjel – får ikke nødfôre
Vinteren har vært hard for hjortedyrene, og det er funnet flere døde dyr også i Hemne. Spissbukken og de to kalvene ble funnet i Likroken. Det er også funnet to kalver til i området. Foto: privat

Vinteren har vært hard for hjortedyrene, og det er funnet flere døde dyr også i Hemne. Spissbukken og de to kalvene ble funnet i Likroken. Det er også funnet to kalver til i området. Foto: privat

Hjorten sulter i hjel – får ikke nødfôre

HEMNE: Leder for det største valdet i Hemne (Hollamarka og Roberget), Lene Petersen, mener det er alvorlig at det ikke tillates nødfôring i Hemne.

– Hjort og rådyr dør av sult- og vannmangel, og det er funnet flere døde dyr både i Likroken og i Sødal, sier Petersen.

 

Petersen har vært i kontakt med Hemne kommune om nødfôring, men kommunen ønsker ikke å sende søknad til Mattilsynet om tillatelse til kortvarig nødfôring.

– Jeg synes et er meget alvorlig at Hemne kommune ikke vil kontakte Mattilsynet. På den måten nekter de også Mattilsynet å vurdere saken. Jeg har forsøkt å kontakt Mattilsynet direkte, men har fått beskjed om at de ønsker en helthetlig vurdering av forholdene gjennom kommunen. Dermed får vi ikke nødfôre. Det er funnet mange døde dyr – de finner ikke mat rett og slett. Vinteren har vært snørik og kald, og bekker og elver er bunnfrosne. Hjortedyr er avhengig av rennende vann, og når de heller ikke har tilgang til vann så blir det et problem. Med mye løssnø går også dyrene gjennom snøen, forklarer Petersen som har observert flere døde dyr, og dyr som skranter og nesten ikke greier å bevege seg.

 

En hard vinter har ført til at hjort og rådyr har det vanskelig og flere dør. Hemne kommune skriver i sitt tilsvar til Petersen at nødfôring kan gi positive effekter, men også direkte negative effekter. Og mener det er overhengende fare for at dyra får diare etter fôring med for kraftig fôr og fører til at enda flere dør.

– Det er jo ikke slik at vi legger ut kraftfôr til hjorteviltet, påpeker Petersen, og mener det nå er viktig å hjelpefôre.

 

Et annet argument er smitterisikoen i forhold til CWD (skrantesjuke). For å hindre spredning av CWD er det innført forbud mot å fôre hjortevilt i hele landet.

– Skrantesjuke er ikke påvist i Hemne, og det er stort sett villrein som har testet positivt på sykdommen i Norge. Og det ble påvist CWD hos en 13 år gammel elg i Selbu i 2016. I stedet lider nå flere dyr på grunn av mat- og vannmangel, og blant annet på Østlandet er det nødfôring flere steder nå. At vi ikke får lov å nødfôre slik situasjonen er nå er uforståelig, sier Petersen.

 

Ifølge hjortevilt.no er nødfôring på plass flere hundre steder over hele landet. Kriteriet for å få tillatelse til fôring er blant annet at du må overvåke fôringsplassen dersom syke dyr dukker opp rundt matfatet, og at det er konkrete bekymringer for dyrevelferden. Fôring bør skje samordnet og koordinert innenfor en kommune.

Leder for storvaldet i Hemne, Lene Petersen, mener det må tillates nødfôring av hjort og rådyr. – Situasjonen er alvorlig, mener Petersen. Arkivfoto.

Leder for storvaldet i Hemne, Lene Petersen, mener det må tillates nødfôring av hjort og rådyr.
– Situasjonen er alvorlig, mener Petersen. Arkivfoto.

 

Ifølge skogbrukssjef i Hemne, Kjell Sverre Strøm, er det innrapportert funn av tretten døde dyr i Hemne.

– Ti av dem kan med sikkerhet tilskrives mangel på mat, mens tre er usikre, sier Strøm, og legger til at det enkelte ganger kan være vanskelig å fastslå dødsårsak – spesielt når rovvilt som gaupe og rev har fått tid til å ta for seg av dyret.

– Det er imidlertid fler døde dyr enn tidligere år, men vi har i en årrekke hatt milde og snøfattige vintre. I år har vi en god, gammeldags vinter med mye snø, påpeker Strøm.

 

Avslaget om nødfôring mener han er gjort med bakgrunn i grundig vurdering.

– Vi har vært i kontakt med nabokommuner, forskere og Mattilsynet, og de støtter vår vurdering. Vi tar henvendelsene seriøst, og derfor har vi også undersøkt grundig. Det er heller ingen nødfôring i våre nabokommuner, og vi mener avslaget er riktig. Spesielt med tanke på skrapesjuke. Et poeng er det også at hvis vi skulle ha nødfôret så måtte vi ha fôret med høy. Det er det lite av på denne årstiden. Rundballer blir for kraftig kost, og kan gjøre situasjonen verre ifølge forskere vi har vært i kontakt med, sier Strøm.

 

Av May S. Bjørkaas

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Comments

comments