Error, no Ad ID set! Check your syntax!
Hjem   >   Nyheter   >   Ingen svar fra Heim
Einar Vaagland, underskriftskampanjen for et selvstendig Halsa

Einar Vaagland, underskriftskampanjen for et selvstendig Halsa

Ingen svar fra Heim

Leserinnleggstripe

Under folkemøtet i Halsa forrige uke ble vi oppfordret om at «dei som ikkje får svar på spørsmåla sine, at dåkker får notert opp dei i etterkant, og så skal vi bidra til å få svart ut det, og så skal det også kunne komme på heimesida.» Det gjorde vi. Beklageligvis ønsker ikke prosessleder Aarvaag å gi flere svar.

 

I epost 27. februar skriver han følgende om våre to A4-sider med spørsmål om konsekvensene av sammenslåingen mellom Halsa, Hemne og Snillfjord og overflyttingen til Trøndelag:

 

SVAR – ÅPENT BREV MED SPØRSMÅL TIL PROSESSLEDER TORGER AARVAAG – SKINNDEMOKRATIET I HEIM

Jeg viser til din henvendelse med spørsmål til undertegnede datert 26.2.2018.
Din adresse som folkevalgt
i Halsa kommune for spørsmål, er kommunestyret i Halsa ved ordfører. Jeg viser til Kommunelovens § 34.2[.]

Som innbygger i Halsa henvises du til valgte medlemmer av fellesnemnda som fungerer som ombud for befolkningen i Halsa.

I begge tilfeller kan fellesnemndas representanter fra Halsa ta med spørsmål inn i fellesnemnda og stille dem på vanlig måte ut fra bestemmelsene i kommuneloven.

 

Med vennlig hilsen
Ny kommune Halsa, Snillfjord og Hemne

Torger Aarvaag
Rådmann

 

Her er opptaket av folkemøtet i Halsa: https://www.youtube.com/watch?v=qlMBxe3NZqA

 

Hørte vi feil, eller var det møtelederen som tok feil når han trodde panelet ville bidra til å avklare spørsmål rundt sammenslåingen? Har vi sendt spørsmålene våre til feil mottaker?

 

Det er mulig prosessledere kun besvarer spørsmål når det er folkemøter, men hvis vi hadde fått svar hvis møtet hadde vart lenger, bør vi jo kunne få de samme svarene nå i etterkant.

 

Vi skjønner det kan være vanskelig å stå ansvarlig for en prosess som er så lite avklart, uten konsekvensutredninger eller innbyggerhøring om fylkestilhørighet å ty til. Men spørsmålet blir jo da hvorfor det ble kalt inn til et informasjonsmøte hvis det ikke finnes noen ny informasjon.

 

Slik folkemøtet forløp og det at prosesslederen nekter å svare i etterkant, kan vitne om at man ikke ønsker at svarene skal komme ut. Det kan jo være at befolkningen i Halsa ikke liker dem.

 

Einar Vaagland og flere bekymrede innbyggere i Halsa

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Comments

comments