Error, no Ad ID set! Check your syntax!
Hjem   >   Nyheter   >   Krever oppstartbevilgning for E39 Betna – Stormyra
E39 Betna – Stormyra har i dag strekningsvis svært dårlig standard

E39 Betna – Stormyra har i dag strekningsvis svært dårlig standard

Krever oppstartbevilgning for E39 Betna – Stormyra

HEMNE/HALSA: Regionrådet i Orkdalsregionen og Nordmøre regionråd krever nå oppstartbevilgning for E39 Betna – Stormyra i statsbudsjett for 2019.

 

 

I et felles opprop fra ORKidé til blant annet samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og Transport- og kommunikasjonskomiteen påpekes det at hovedferdselsåra mellom Møre og Trøndelag nå må rustes opp for å tåle den kraftige trafikkveksten.

 

– Prosjektet er for lengst gryteklart, og ligger inne i vedtatt i Nasjonal Transportplan med fullfinansiering og gjennomføring i perioden 2018-23. Reisegevinsten er beregnet til sju minutter. Betna – Stormyra opplever vedvarende sterk trafikkvekst, med over en dobling siden 2008, heter det i oppropet.

 

Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal fylkeskommuner har over lang tid bekreftet sitt engasjement for strekningen, og i samarbeid forskuttert to delstrekninger i korridoren som allerede er utbygd. Sist på strekningen Høgkjølen – Harrangen.

 

– Hele strekningen er nå for lengst detaljregulert og er tilrettelagt for sammenhengende utbygging i tråd med Nasjonal Transportplan. Prosjektet lå inne i Handlingsprogrammet for riksvei 2014-17 med oppstart allerede i 2016, og det vil være uforsvarlig å utsette prosjektet ytterligere. Den høye andelen med tungtrafikk bekrefter strekningens betydning for næringstransporten i aksen mellom Mørebyene og Trondheim, og forsterker den store samfunnsnytten en utbygging av strekningen vil medføre, påpeker regionrådene.

 

E39 Betna – Stormyra har i dag strekningsvis svært dårlig standard, både i kurvatur og bredde. Sterk trafikkvekst og store standardsprang vil skape ytterligere ulykkesrisiko dersom prosjektet ikke realiseres raskt. Det er over 26 kilometer uten veibredde som tillater gul midtstripe, og mange flaskehalser skaper daglig farlige situasjoner og utfordringer i trafikkavviklingen.

 

Av May S. Bjørkaas

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Comments

comments