Error, no Ad ID set! Check your syntax!
Hjem   >   Nyheter   >   KulØr’n-kjøp behandles igjen
Kjøp av Kulørn

KulØr’n-kjøp behandles igjen

HEMNE: Kommunestyret skal 31.januar igjen behandle et eventuelt kjøp av KulØr’n. Saken skulle egentlig behandles i siste møte før jul, men ble utsatt.

 

 

Ordfører i Hemne, Odd Jarle Svanem (Sp) fikk i forbindelse med et orienteringsmøte med Hemne Prosjekt AS (som eier KulØr’n via datterselskapet Kulturbygget AS – red.anm) forespørsel om kommunen kunne være interessert i å kjøpe bygget. Ordfører drøftet så spørsmålet med rådmannen, og det ble besluttet å ta opp spørsmålet med formannskapet før en gikk videre med saken.

Formannskapet ga så sin muntlige tilslutning.

Eierne leverte så et skriftlig tilbud, hvorpå det ble innledet samtaler om kjøp.

Et eventuelt kjøp omfatter tomt med bygg og gjenstående tomt mot elvebredden og mot Øragata og parkeringsplass.

 

Hemne kommune har per i dag en leieavtale med KulØr’n fram til 28.februar 2034. Leiesummen er på nærmere 1,7 millioner kroner per år.

 

Hemne kommune er tilbudt å kjøpe eiendommen for 33,1 millioner kroner.  Ved fortsatt leie vil kommunen med dagens leie ha betalt mellom 40 og 45 millioner kroner i leie forutsatt en konsumprisindeks på mellom 2 og 3 prosent. Ved kjøp med en rente på mellom 1,7 prosent og 2 prosent vil kommunen ha betalt noenlunde det samme etter 40 år. Forskjellen er at en da ikke eier bygget og må fortsette å leie eller kjøpe det ut for en tilsvarende sum.

KulØr’n er nærmeste nabo til Wesselgården.

– En kan se for seg at kommunen ved å eie begge eiendommene med tilhørende areal, vil ha mulighet for å kunne forskjønne området og dermed gi sentrum og Øragata et løft. Det er også positivt at Hemne Prosjekt er i ferd med å realisere et leilighetsprosjekt på nabotomta ved elva, , skriver rådmannen i saksframlegget og tilrår kjøp.

 

Styret i Hemne Frp derimot ønsker ikke å erverve eiendommen, og begrunner dette blant annet i kommunens vedlikeholdsetterslep. De etterlyser også mer dokumentasjon.

– Hemne Frp ønsker ikke å kjøpe KulØr’n med de nåværende saksdokumentasjoner som foreligger.

Vi mener saken må utsettes til meglerrapport og teknisk tilstandsrapport forefinnes, og Due Diligence (DD) av selgers selskap, sier leder i Hemne Frp, Bjarne Sæther.

 

– Det er for mange spørsmål. Hvilke utbyggingsmuligheter finnes med tanke på for eksempel bibliotek og større konsertsal? Hva med parkeringsplasser?, undrer Sæther som skal drøfte saken i gruppemøte i dag.

 

Sæther retter også et spørsmål til rådmann Torger Aarvaag og til posisjonen.

– Hvorfor mener rådmannen at det nå er bedre og kjøpe kontra å leie? Han var tydelig for tre år siden på at det beste var å leie i tjue år. Er det andre opplysninger vi folkevalget ikke fikk for tre år siden, i forhold til dagens saksdokumenter, undrer Sæther.

 

Ordføreren og resten av Hemne Senterparti sin kommunestyregruppe har per i dag ikke diskutert om de sier ja eller nei til et kjøp.

– Vi må nå avholde et gruppemøte og se på kommunens økonomi og kjøpspris før vi kan ta en beslutning, sier Svanem.

 

Heller ikke Hemne Arbeiderparti har avholdt gruppemøte i skrivende stund, og har derfor heller ikke gitt noen signaler om et eventuelt kjøp.

 

Av May S. Bjørkaas

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Comments

comments