Hjem   >   Meninger   >   Leserinnlegg: Søndagsåpne butikker

Leserinnlegg: Søndagsåpne butikker

Søndagsåpne butikker
Viser til avisa Sør Trøndelag sin nettavis 17.04 2015 vedrørende ordfører Ståle Vaag sitt innlegg på landsmøtet og lovnad om at om han blir gjenvalgt kommende høst skal det ikke bli søndagsåpne butikker i Hemne.
Tillater meg å kommentere dette i et åpent innlegg for å belyse hvor lite kunnskap om lokale forhold en slik beslutning har samt, det overrasker meg at en ordfører i et demokrati kan være så bastant i en slik viktig sak.
Viktig sak er det fordi slik jeg ser det er søndagsåpne butikker en kjempemulighet for ytterligere å styrke Hemne som handelsted.
Bakgrunn for min mening og at dette engasjere meg er at jeg fra 1998 og frem til 2011 har vært og er overopptatt i å øke den totale omsetning for dagligvarer i Hemne. Årsak: det er eneste middel for å opprettholde et levende handelsted.
Da jeg åpnet min butikk 14.mai 1998 på Falksenteret så var den totale omsetning i Hemne på 70 millioner kroner. Vi var fire butikker (2 Rimi, 1 S-marked og 1 REMA 1000) og mange fryktet at dette var overetablering og butikker ville gå konkurs
Historien kjenner mange, i løpet av 10 år økte den totale dagligvareomsetningen i Hemne fra 70 millioner til 140 millioner kroner. Årsak: totaltilbudet i Hemne på dagligvarer og konkurransen butikker imellom gjorde at hemnværingen tok sin handel lokalt, et større omland altså innbyggere i Snillfjord, Halse og Aure samt tilreisende som hytteeiere og andre turister fant Kyrksæterøra som handelsted veldig attraktivt.
Omgjort til arbeidsplasser utgjør en økning på 70 millioner ca. 15 helstillinger i for Hemnesamfunnet.
Søndagsåpne butikker er en kjempemulighet for handelstedet Hemne til å øke omsetningen ytterligere.
Derfor vil jeg være konkret og argumentere for søndagsåpne butikker i Hemne med følgende 10 argument:
1. Innbyggertallet i Hemne dobles på i helgene og følgelig søndager mellom mars og oktober med nesten 1200 hytteeiendommer. Erfaring fra kommuner som allerede har søndagsåpne butikker er at hytteeierne tar sin ukehandel på søndager før de kjører hjem og for handelstedet Hemne ligger det bare der et omsetningspotensiale på ca. 12 millioner kroner pr. år.

2.Erfaringer vi ser er at søndagsåpne butikker er relasjonsbyggende i forhold til hvor kunden legger sin ukehandel. Det vi si at Hemne som handelsted vil styrkes om lokale kunder og kunder fra omlandet benytter søndagsåpen butikk så vil de etter all sannsynlighet komme tilbake til samme butikk i midtuke.

3.Hemnesamfunnet har mange skiftarbeidere innen industri og helse som vil sette pris på søndagsåpen butikk. I et helseperspektiv vet vi at en tilgjengelig dagligvarebutikk øker sunnhetsnivået på handlekurven da et totaltilbud på for eksempel frukt og grønt er tilgjengelig. Vi vet også at dagligvarer tilgjengelig på søndager gir en bedret privatøkonomi da varer folk bruker mest er tilgjengelig til så lav pris som mulig.

4.En søndagsåpen butikk vil være en god arena for ungdom i Hemne på arbeidstrening med mestring og følgelig gode lønnskroner til eget forbruk. Søndagsåpne butikker vil gi 10 til 16 søndagstillinger som vil være veldig attraktiv for ungdom. Dagligvarebutikker som mestringsarena på voksentrening og kundekontakt er sterkt undervurdert.

5.Kostnader lokaler for en dagligvarebutikk er konstante om butikker er åpent eller stengt. Det vil si at kostnadene er upåvirkelige og eneste måten til å forbedre de er økt omsetning. Søndagsåpen butikk vil gi omsetning som gjør butikkene i bedre stand til å forsvare disse kostnadene.

6.Hemne har lokale matleverandører på fisk og brød. Dette gjør Hemne som handelsted unikt og kan med fordel styrkes i fremtiden. For at vi skal opprettholde lokale leverandører er vi nødt til å øke kjøpet fra disse leverandørene. Nye kunder med mager å mette er den sikreste løsningen for å øke omsetningen til lokale leverandører og søndagsåpne butikker gir markedet i Hemne en stor mulighet til å forsterke lokal og kortreist mat.

7.Alle dagligvarebutikker i Hemne har potensiale på omsetning da omsetning pr. antall kvadrat butikkareal er lavere enn gjennomsnittet i bransjen. Søndagsåpen butikk vil gi oss en meromsetning som gjør oss bedre i stand til å utvikle butikkene både med kvadrat og i standard. Dette vil være nødvendig også for å styrke Hemne som handelsted i fremtiden.

8.Historisk vet vi at mange samfunn er bygd opp med at det startet med handel. Jeg er sikker på at søndagsåpne butikker vil være en «portåpner» for at enda flere kunder skal oppdage Hemne og Kyrksæterøra som handelsted. Om detaljhandelen velger å ha stengt søndager så er det allikevel av alles interesse at Hemne blir et bedre alternativ for å gjøre annen handel enn dagligvarer. Dette forsterkes med å ha søndagsåpne butikker. Trafikken på E39 forbi Stormyra er et uforløst potensiale for Hemne som handelsted og søndagsåpne butikker vil være en unik sjanse til å få noe av trafikken innom Kyrksæterøra.

9. Vi må ha tillit til at mennesker i Hemne ikke forringer sin livskvalitet om vi gir mulighet til søndagsåpne butikker. Jeg er helt sikker på at det motsatte vil skje og ønsker å minne om at det er høyst frivillig å besøke søndagsåpne butikker. Samme tillit må vi vise kjøpmenn i Hemne, jeg er helt sikker på at alle ledere for butikkene er kvalifisert til å ta avgjørelse på om de skal holde åpent på søndager og trenger ikke et politisk vedtak om tillat eller ikke. Personlig er jeg veldig tilhenger av at ledere skal få så mye rom som mulig for å ta ut potensialet i egenkraften det ligger i å ha ansvaret for en bedrift.
10.Dagens løsning med Brustadbu er alt annet en god og tåler ikke sammenligning med hvordan det blir med å tillate hele butikken åpen. Det snakkes om at søndagsåpne butikker vil gi økte matpriser vel, om vi setter oss inn i kostnadsbildet en Brustadbu gir som en ekstra butikk i butikken med egen varebeholdning som kun bemannes på søndager så er jeg helt sikker på at det totale kostnadsbildet vil snakke søndagsåpne butikker til fordel. En varebeholdning på ca. 2 millioner i snitt pr. butikk som ikke gjøres tilgjengelig på søndager er også et argument for at vi skal ha søndagsåpent. Søndagsåpne butikker vil også bedre svinnet i butikken da over halve av beholdningen er ferskvarer som gjøres tilgjengelig på en ekstra salgsdag. Dagligvarebransjen har for øvrig et stort ansvar i å redusere svinnet og det gjøres best med å legge ned Brustadbua og åpne hele butikken på søndager.

Jeg blir oppriktig lei meg når en ordfører ikke har satt seg inn i hvor viktig økning i dagligvareomsetningen for Hemne er og bruker det som flaggsak på en generell argumentasjon for at Norge ikke skal ha søndagsåpne butikker. Hemne som lokalsamfunn har mye å tjene på med å tillate søndagsåpne butikker. Skrekkscenarioet er jo at Hemne sier nei til søndagsåpent og nabokommuner sier ja. Da har vi en alvorlig tapssituasjon for kjøpmenn i Hemne
Avslutningsvis vil jeg forplikte meg i å være med inn i fremtiden for å styrke handelstedet Hemne og Kyrksæterøra. Adrenalinet bruser når jeg sitter og skriver min argumentasjon og kjenner også fortvilelsen i at ledere for små og mellomstore bedrifter blir fratatt rommet det er å bestemme selv når en skal ha åpent.
I fremtiden vil jeg at Hemne skal bruse av lokale kjøpmenn som har kunnskap om lokale forhold og kunder som anerkjenner Hemne som positivt og offensivt handlested med å legge handelen lokalt både hverdag og helg.

Vidar Andersen
Kyrksæterøra

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Comments

comments