Error, no Ad ID set! Check your syntax!
Hjem   >   Nyheter   >   Lovløshet i Halsa kommune
Leserinnlegg Halsa Vaagland

Lovløshet i Halsa kommune

Leserinnleggstripe

På kommunestyremøtet torsdag ble det enda en gang bekreftet at Halsa kommunens håndheving av lover og regler er mangelfull. Ikke mindre enn fire tolkninger av kommuneloven og møtereglementet ble gjenstand for diskusjon, og administrasjonen hadde ikke oppdatert informasjon om noen av dem.

 

Innsyn:

På spørsmål om hvorfor kommunestyremedlemmer ikke får innsyn i kommunens detaljbudsjetter, ble det klart at Halsa kommune IKKE har et eget innsynsreglement for folkevalgte, slik Kommuneloven krever. – Da er det kanskje på tide at vi får det, sa rådmannen, som avgjør de folkevalgtes ønsker om innsyn.

 

Taletid:
I alle møter hvor kommunereformen har vært debattert, har taletiden blitt begrenset til et antall minutter per SAK. Det ble det fremmet forslag om denne gangen også, men problemet er bare at i møtereglementet til Halsa kommune står det at taletiden kun kan begrenses pr INNLEGG.

 

Sette strek:
Å sette strek er en siste oppfordring om å be om ordet. Måten ordføreren har satt strek på under møtene har ikke vært i tråd med reglene.

 

Spørretime:
Kan kommunestyremedlemmene stille spørsmål om saker de selv er del av fra talerstolen? Ikke ifølge ordføreren, som likevel bare valgte å formane den representanten som etterlyste svar på om hans bruk av kommunens logo er ulovlig, og ikke representanten med barn i skolen som ønsker innkjøp av klassesett med PCer, representanten som leder saueavlslaget og vil utvide båndtvangen, eller representanten som er sekretær i idrettslaget og ønsker utbedring av kjøkkenet i idrettshallen.

 

Disse fire tolkningene er bare toppen av isfjellet. De to siste årene har mange flere regler vært oppe til diskusjon, alt fra ordførerens ønske om å begrense hvilke argumenter som kan brukes i en debatt, til å forsøke å legge føringer for framtidige kommunestyrevedtak. Faktisk var kommuneadvokaten uenig i ordførerens avgjørelser i 4 av de 7 sakene vi rakk gjennom på politikeropplæringen. Og hvorfor sender kommunen spørsmål om regeltolkninger til Fylkesmannen, som ikke har myndighet til å avgjøre dem? Fire av fem lovlighetskontroller av ordførerens avgjørelser har kommet tilbake ubesvart.

 

Når flere representanter i tillegg stiller spørsmålstegn ved opptredenen til enkelte av medlemmene, om sukking, himling med øynene, bannskap og annen mangel på møteskikk, må spørsmålet bli: Hvorfor blir ikke reglene fulgt?

 

På møtet torsdag lurte ordføreren på om det var ønske om en runde to med politikeropplæring i Halsa. Svaret er et rungende ja!

 

Einar Vaagland

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Comments

comments