Error, no Ad ID set! Check your syntax!
Hjem   >   Nyheter   >   Ny brannstasjon i Storøya
Hemne Brannvesen trenger nye lokaler. – I dag har vi bare en garasje rett og slett, sier brannsjef Reidulf Myren.

Hemne Brannvesen trenger nye lokaler. – I dag har vi bare en garasje rett og slett, sier brannsjef Reidulf Myren.

Ny brannstasjon i Storøya

HEMNE: Den nye brannstasjonen i Hemne vil trolig bli plassert i Storøya. Prislappen er på drøye 55 millioner kroner inkludert merverdiavgift.

 

 

Etter pålegg fra Arbeidstilsynet i mars i fjor har Hemne kommune vurdert det dithen at påleggene ikke kan etterkommes uten at det bygges en ny brannstasjon.

 

Dagens brannstasjon ved rådhuset har avvik både når det gjelder utforming og de kjemiske farene som feier- og brannmannskapene blir utsatt for. Branngarasjen er rett og slett i dårlig forfatning, og oppfyller ikke kravene til helse, miljø og sikkerhet. Den er også så liten at materiell har vært oppbevart ved andre lokaliteter. Det har gitt utfordringer med hensyn til grad av beredskap.

 

I investeringsbudsjettet for 2018 er det bevilget 4 millioner kroner til prosjektet.

I løpet av senhøsten og etterjulsvinteren har enhet teknisk, landbruk og miljø ved Hemne kommune gjennomført forprosjektering av ny brannstasjon, inkludert lokaler for feiervesenet. I tillegg til eget behov for feiervesenet, samt brann- og redningstjenesten, har også kommune plikter ovenfor andre aktører som Sivilforsvaret og samarbeid rundt IUA (akutt forurensning). I dag holder Sivilforsvaret til i et kaldlager i tilknytning til uteseksjonen på Vessøra.

 

Åtte lokaliteter har vært vurdert, deriblant industriområdet ved Storøya og området nedenfor riggen på Sodinplatået. Storøya anses imidlertid som best egnet. En lokalisering i Storøya muliggjør også en samlokalisering uteseksjon TLM på lang sikt, hvis det skulle være aktuelt å frigjøre dagens areal på Vessøra til næringsaktivitet.

Skissen viser plassering i Storøya.

Skissen viser plassering i Storøya.

 

Når det gjelder selve brannstasjonen er det lagt opp til et minimum av funksjonalitet som gis av krav til denne typen bygg. Oppsummert vil den nye brannstasjonen består av følgende:

1.etasje:

* Fire garasjer for brannbiler og redningsutstyr

* 1 vaskehall

* Vaskerom for utstyr i tilknytning til vaskehall

* Kompressorrom for fylling av pusteluft til røykdykkere

* Pulverrom for fylling og kontroll av brannslukkere

* Lager for Sivilforsvaret

* IUA-lager

* Rene og skitne garderober for menn og kvinner inkludert dusjanlegg

* Garderobe for feier

* Toaletter inklusive toalett for bevegelseshemmede

* Nødvendige tekniske rom for ventilasjon, nødstrømsaggregat og renhold

* Heis

 

2.etasje:

* Kontorfasiliteter til fire personer

* To rom til lager/potensielt kontorer

* Undervisningsrom/spiserom

* Toaletter

* Tekniske rom for ventilasjon og renhold

* Enkelt treningsrom

 

Totalt areal er cirka 835 kvadratmeter.

 

Brannsjef i Hemne, Reidulf Myren, ønsker en ny brannstasjon velkommen.

– I dag har vi bare en garasje rett og slett. Og vi greier ikke å oppfylle kravene fra Arbeidstilsynet uten å bygge ny brannstasjon. Vi har for lite plass, og i dag er tankbil plassert ved TLMs lager på Vessøra – noe som kan få konsekvens for beredskapstiden. Vi har ingen garderober, vi har knapt nok et toalett – og det finnes ingen ventilasjon med tanke på farlige kjemikalier, påpeker Myren, som er sjef for et brannvesen på 20 brannmenn.

 

Ny brannstasjon skal finansieres ved låneopptak, og skal stå ferdig i løpet av sommeren/tidlig høst 2019.

 

Av May S. Bjørkaas

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Comments

comments