Error, no Ad ID set! Check your syntax!
Hjem   >   Nyheter   >   Ønsker E39 Halsafjorden inn i NTP
En flerspenns hengebru er aktuell over Halsafjorden. Illustrasjon: Statens Vegvesen

En flerspenns hengebru er aktuell over Halsafjorden. Illustrasjon: Statens Vegvesen

Ønsker E39 Halsafjorden inn i NTP

HEMNE/HALSA: 14 ordførere har skrevet under på et brev til Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen der de ber om at kryssing av Halsafjorden innarbeides i Nasjonal Transportplan 2018-29.

 

Ordførerne mener en fast kryssing av Halsafjorden kan være byggeklar allerede i 2021/22.

– En tidlig pilot for Halsafjorden vil gi verdifull erfaring med teknologi og produksjonsmetoder når det gjelder kryssingene på E39, mener ordførerne, og viser til at teknologipiloter vil kunne bety betydelig innsparing i kostnader, tid og risiko gjennom enklere løsninger og mer erfaring.

 

Flerspenns hengebruer med forankrede flytende tårn omtales som aktuelle for de store og kompliserte kryssingene av Bjørnafjorden, Vartdalsfjorden, Sulafjorden og Sognefjorden. Statens vegvesen arbeider også med en slik løsning for Halsafjorden, men da i en mindre utgave med to spenn.

– Slike bruer er ikke bygget tidligere, og i foreliggende NTP-dokumenter omtales derfor behovet for en teknologipilot, understreker ordførerne.

Kartet viser aktuell korridor for en bru over Halsafjorden. Kart: Statens Vegvesen

Kartet viser aktuell korridor for en bru over Halsafjorden. Kart: Statens Vegvesen

Brevet er undertegnet ordførerne i Aure, Gjemnes, Kristiansund, Rindal, Surnadal, Averøy, Halsa, Molde, Smøla, Tingvoll, Eide, Hemne, Nesset og Sunndal.

 

Her er brevet i sin helhet:

Undertegnede ordførere er av den klare oppfatning at kryssing av Halsafjorden må innarbeides i NTP 2018-29 som teknologipilot for større fjordkryssinger. Teknologipiloter vil kunne bety betydelig innsparing i kostnader, tid og risiko gjennom enklere løsninger og mer erfaring.

Vi viser til departementets arbeid med Nasjonal Transportplan 2018-29.

Det er svært prisverdig at en ferjefri og utbedra E39 fortsatt står sentralt i departementets arbeid med å utvikle det norske hovedvegnettet.

Statens vegvesens arbeid med å utvikle teknologien for de store kryssingene er svært viktig. Som ordførere setter vi stor pris på å kunne følge arbeidet gjennom jevnlige oppdateringer fra de som arbeider med utviklingsprosjektene. Vi mener arbeidet er både unikt og grensesprengende, og er et viktig bidrag til å utvikle norsk teknologi og industri videre. Samtidig er arbeidet av stor betydning for å kunne utvikle bedre transportløsninger i kystområdene, og dermed lettere å utnytte kyst-Norges store potensialer for utvikling og vekst i en rekke næringer.

Det å kunne bygge slik infrastruktur vil for fastlands-Norge kreve store sprang i teknologi og gjennomføringsevne. Slike utviklingsløp representerer økonomiske og tekniske risikoer, noe som ikke er ukjent verken i Norge eller ellers. Men det anses som god praksis at nye løsninger tas i bruk i mindre skala før de tas i bruk i gradvis større omfang.

Flerspenns hengebruer med forankrede flytende tårn omtales som aktuelle for de store og kompliserte kryssingene av Bjørnafjorden, Vartdalsfjorden, Sulafjorden og Sognefjorden. Statens vegvesen arbeider med en slik løsning også for Halsafjorden, men da en mindre utgave med to spenn.

Slike bruer er ikke bygget tidligere, og i foreliggende NTP-dokumenter omtales derfor behovet for en teknologipilot. En tidligst mulig gjennomføring av et pilotprosjekt vil gi viktig erfart kunnskap for de store kryssingene på E39. En tidlig pilot for Halsafjorden vil gi verdifull erfaring med kontraheringsmetode og kontraktstype, teknologi og produksjonsmetoder, byggemetoder, installasjon og marine operasjoner. Kostnadene for teknologipiloter vil derfor svare seg ved at man kan spare inn på de store prosjektene gjennom enklere løsninger og mer rutine.

Det forventes stor etterspørsel etter stålkonstruksjoner for både henge- og flytebruer framover. Et mindre og tidligere prosjekt vil gi norske leverandører tid til å utvikle automatiserte og rasjonelle produksjonsmetoder og løsninger som den type brubygging krever.  En slik tilnærming vil derfor også være viktig for å mobilisere bransjen og dens konkurranseevne framover.

Kryssing av Halsafjorden er i utviklingsstrategien for en ferjefri og utbedret E39 anbefalt med byggestart i 2024. Noe av årsaken til dette ligger nok i den betydning en mindre teknologipilot vil ha for å redusere kostnader og risiko for de større kryssingene, men også at kryssingen er så godt som «gryteklar». Det er allerede vedtatt kommunedelplaner på begge sider av fjorden uten større konflikter, og et relativt enkelt reguleringsarbeid kan settes i gang når som helst. Kommunedelplanene er allerede tilpasset Statens vegvesens behov for en viss fleksibilitet i landfallsområdene på begge sider av fjorden.

Undertegnede ordførere er derfor av den klare oppfatning at kryssing av Halsafjorden må innarbeides i NTP 2018-29 slik at kryssingen eventuelt kan utnyttes som teknologipilot. Dersom det viser seg ønskelig å gjennomføre flere prosjekter i løpet av de første ti årene av tyveårsperioden, mener vi en fast kryssing av Halsafjorden kan være byggeklar allerede i 2021/22.

 

Av May S. Bjørkaas

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Comments

comments