Error, no Ad ID set! Check your syntax!
Hjem   >   Nyheter   >   – Problemet bare flyttes
– Det finnes ingen optimale løsninger med tanke på trafikkproblemene ved Sodin skole, mener enhetsleder TLM, Magne Jøran Belsvik.

– Det finnes ingen optimale løsninger med tanke på trafikkproblemene ved Sodin skole, mener enhetsleder TLM, Magne Jøran Belsvik.

– Problemet bare flyttes

HEMNE: Det mener FAU ved Sodin skole om kommunens planer om å etablere en droppsone nedenfor riggen for å bedre trafikkforholdene ved skolen.

 

Det har i lang tid vært påpekt av trafikkforholdene på Sodinplatået er krevende. Spesielt med tanke på tidspunktet rundt skolestart. Situasjonen forverret seg ytterligere da en vedtok tidligere skolestart, og det har vært flere hyppige tilfeller av konflikt mellom fotgjenger og bil på området, og et par tilfeller som defineres som nestenulykker.

Det planlegges derfor å etablere en droppsone nedenfor riggen. Det kan imidlertid by på trafikale utfordringer i Lankankrysset med kødannelse – spesielt vinters tid.

Arbeidet med droppsone for å bedre trafikkforholdene ved Sodin skole starter allerede denne uka. Skissen viser planene på området.

Arbeidet med droppsone for å bedre trafikkforholdene ved Sodin skole starter allerede denne uka. Skissen viser planene på området.

Den problemstillingen ser også FAU ved Sodin skole, og de er bekymret for at problemet bare forflyttes ved en slik etablering.

– Ja, vi mener problemet flyttes lenger ned. Spesielt vinters tid kan det bli full stopp ved inn- og utkjøring av droppsone. På Sodinområdet er parkeringsplassene fulle, og en kan ikke lenger slippe av ungene på framsiden av skolen. Vi har fått beskjed om at vi kan slippe av ungene ved Blakstad Auto, ved Lidalsbygget eller på Bunnpris slik at de kan gå resten av veien til skolen. De som da kommer opp Sagmelen fra Lidalsbygget og fra retning Blakstad må jo allikevel passere droppsonen og krysse avkjørselen nedenfor Hemnehallen og avkjørselen mellom Hemnehallen og skolen. Elevene ved HVS er henvist til parkering mellom riggen og videregående skole, og da blir det også enda mer trafikk fra hovedveien og til denne parkeringsplassen. Så vi er bekymret, men har fått beskjed om at slik blir det, sier leder i FAU ved Sodin, Marte Iren Langø.

FAU-leder Marte Iren Langø

FAU-leder Marte Iren Langø

FAU har fått informasjon om planene, men har ikke hatt mulighet til å komme med innspill.

– Nei, vi har ikke blitt spurt – vi har kun blitt informert via enhetsleder TLM under et FAU-møte. Hvorfor FAU ikke er tatt med på råd vet jeg ikke. Vi har fått beskjed om at vi kan henvende oss til trafikksikkerhetsutvalget, men at planene uansett ikke endres. Det hadde vært greit og blitt tatt med på råd før det var for sent, for mange foreldre hadde gode innspill til alternative løsninger, mener Langø.

 

Rådmannen har påpekt at det må holdningsskapende arbeid til rettet mot foreldre og foresatte for å minke trafikken på skoleområdet.

– Det er greit nok, men vi kan ikke stå med pekefingeren. Det kan være mange årsaker til at foreldre kjører ungene til skolen – vi vet jo ikke alt. Kanskje er det eneste mulighet for i det hele tatt å få dem til skolen. Vi kan ikke uglese foreldre som kjører ungene sine, men heller finne gode løsninger, mener FAU-lederen.

 

Enhetsleder teknisk, landbruk og miljø ved Hemne kommune, Magne Jøran Belsvik, tar selvkritikk på at FAU ikke har vært involvert mer.

– Vi kunne ha involvert FAU i arbeidet, og jeg tar selvkritikk på at dette ikke blir gjort. Når det er sagt så har det vært jobbet bredt med dette over lenger tid, sier Belsvik.

 

Han påpeker at en droppsone ikke er en optimal løsning.

– Ut ifra anleggsforholdene er imidlertid dette fornuftig. Men jeg er helt enig i at dette ikke er en saliggjørende løsning for trafikkproblemene ved Sodin skole, og det finnes heller ingen optimale løsninger slik situasjonen er per i dag. Allikevel blir det mer oversiktlige forhold ved droppsonen enn det er lenger oppe. Men jeg er enig i at løsningen kan by på problemer i forhold til Lankankrysset vinters tid. Da skolen ble vedtatt bygget var ikke uteområde medtatt. Det gir dårlig spillerom i dag dessverre, påpeker Belsvik.

 

Etableringen av droppsone er vedtatt i kommunestyret, og planen er at denne skal være ferdig allerede denne uka.

 

Av May S. Bjørkaas

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Comments

comments