Error, no Ad ID set! Check your syntax!
Hjem   >   Nyheter   >   Sommerstenging ved St.Olavs avdeling Orkdal – kommunene ber om risikovurdering
Kommunene i Orkdalsregionen er bekymret over reduksjon i kapasiteten ved St.Olavs hospital avdeling Orkdal.

Kommunene i Orkdalsregionen er bekymret over reduksjon i kapasiteten ved St.Olavs hospital avdeling Orkdal.

Sommerstenging ved St.Olavs avdeling Orkdal – kommunene ber om risikovurdering

Kommunene i Orkdalsregionen ber St.Olavs hospital om å fremlegge risikovurdering i forbindelse med kapasitetsreduksjon, og at det legges opp til en tettere dialog rundt forhold hos St.Olavs hospital som får konsekvenser for kommunene.

 

Bakgrunnen er en reduksjon i kapasiteten på medisinsk avdeling i sommer – hvor en avdeling skal stenges. I tillegg er kommunene gjort kjent med at det foreligger planer om permanent reduksjon av antall plasser til døgnopphold på sykehuset i Orkdal. Kommunene ble ved en tilfeldighet gjort kjent med dette.

– Kommunene i Orkdalsregionen er bekymret for hvilke konsekvenser kapasitetsreduksjonen ved avdeling Orkdal vil medføre. Kommunene skal på lik linje med sykehuset avvikle ferie og tilgangen på kvalifisert personell er begrenset. Erfaring tilsier heller ikke at behovet for øyeblikkelig hjelp reduseres gjennom sommermånedene, skriver  Orkdalsregionen i et brev til administrerende direktør ved St.Olavs hospital, Rune Wiseth.

 

De viser til Samarbeidsavtalen med underliggende retningslinjer mellom St.Olavs hospital og kommunene i Sør-Trøndelag samt samarbeidende kommuner:

«Partene kan ikke endre egen praksis som får konsekvenser for ansvars- og oppgavefordeling mellom partene uten at partene er kommet til enighet».

 

– Selv om denne endringen, både på kort og lang sikt, i prinsippet ikke rører ved ansvars- eller oppgavefordelingen, er vi bekymret med tanke på utviklingen, og det vi opplever som en allerede svært proaktiv utskrivingspraksis fra St.Olavs hospital sin side. Vi er bekymret for at det kan bli økende antall reinnleggelser og situasjoner som kan true pasientsikkerheten, mener ordførerne i Orkdalsregionen.

 

Økende antall eldre, flere som lever lengre med sykdom og flere som overlever alvorlig sykdom gjør at pasienttilstrømningen til både den kommunale helse- og omsorgstjeneste og til spesialisthelsetjenesten er økende.

– Vi kan ikke se at reduksjon av dagens sengeantall vil være riktig medisin. Vi mener heller det bør tas sikte på å utvide kapasiteten ved avdeling Orkdal som alternativ kapasitetsutvidelse på Øya. Ved Orkdal er det tilgjengelige arealer rundt sykehuset, og vi mener dette bør tas i betraktning når St.Olavs hospital nå lager en utviklingsplan for sykehuset for de kommende årene.

 

Av May S. Bjørkaas

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Comments

comments