Error, no Ad ID set! Check your syntax!
Hjem   >   Nyheter   >   Utvidet og bedre ferjetilbud
På strekningen Seivika – Tømmervågen blir det to-ferjeløsning også på lørdag med to timer lengre åpningstid

På strekningen Seivika – Tømmervågen blir det to-ferjeløsning også på lørdag med to timer lengre åpningstid

Utvidet og bedre ferjetilbud

Forrige uke signerte Møre og Romsdal fylkeskommune kontrakten med Fjord1 ASA for drift av de fire fylkesvegferjesambandene på Nordmøre. Kontrakten varer i elleve år, og starter opp 1. januar 2020. Kontraktssummen er på 1,884 milliardar kroner.

 

– Når den nye kontrakten starter opp, vil det bli et enda bedre ferjetilbud for trafikantene på Nordmøre, sier fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik.

Administrerende direktør i Fjord1 ASA, Dagfinn Neteland uttrykte under kontraktsigneringen at de er veldig fornøyde med å vinne fram i anbudskonkurransen.

 

Strenge krav til miljø

Det er stilt strenge miljøkrav i kontrakten. På sambandene Edøya-Sandvika, Seivika-Tømmervåg og Kvanne-Rykkjem skal Fjord1 bruke plug-in elektriske ferjer. Dette vil medføre at utslippene fra fylkesvegferjedrifta på Nordmøre blir redusert fra om lag 9 450 tonn CO2 årlig, til om lag 2 312 tonn årlig.

–  Dette er en stor og viktig kontrakt for Fjord1, der vi vinner fram med nye og svært miljøvennlige fartøy. Noe som stadfester at vi er ledende i vår næring innennfor «det grønne skifte», sier Neteland.

Møre og Romsdal fylkeskommune får støtte fra Enova som dekker deler av merkostnadene som fylkeskommunen får som følge av de strenge miljøkrava som er stilt.

Den nye kontrakten for Nordmørspakken er verdt 1,884 milliardar kroner. Kontrakten vart skriven under av administrerande direktør i Fjord1 ASA, Dagfinn Neteland og fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik. Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune

Den nye kontrakten for Nordmørspakken er verdt 1,884 milliardar kroner. Kontrakten vart skriven under av administrerande direktør i Fjord1 ASA, Dagfinn Neteland og fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik.
Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune

 

Fem nye ferjer

Fjord1 skal levere fem helt nye fartøy. Tre av fartøya vil ha en størrelse på 50 PBE (personbilenheterr) og to fartøy med en storleik på 80 PBE. Det er stilt strenge krav til fartøya med tanke på universell utforming. Fjord1 planlegger at alle de nye ferjene blir satt inn fra oppstarten av den nye kontrakten.

 

Bedre rutetilbud

Det blir også et forbedret rutetilbud i pakken, med to-ferjeløsning på Edøya-Sandvika. Det blir 13 flere rundturer på hverdag på dette sambandet, og 16 flere rundturer på helg. På Seivika-Tømmervåg blir det to-ferjeløsning også på lørdag med to timer lengre åpningstid. Det blir 25 flere rundturer på helg i dette sambandet. På Kvanne-Rykkjem blir det også økt åpningstid og flere avganger.

 

Av May S. Bjørkaas

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Comments

comments