Error, no Ad ID set! Check your syntax!
Hjem   >   Nyheter   >   Vil etablere droppsone
Sodin Trafikktiltak_1

Vil etablere droppsone

HEMNE: Trafikkforholdene ved Sodin skole er krevende, og utfordringene ble enda større da skolestart ble endret til klokka 08.05. Nå foreslås det å etablere en droppsone nedenfor riggen.

 

Det har i lang tid vært påpekt at trafikkforholdene på Sodinplatået er krevende. Spesielt med tanke på tidspunktet rundt skolestart om morgenen. Situasjonen forverret seg ytterligere da en vedtok tidligere skolestart. Det har vært diskutert om trafikkproblemene kan minke om en flytter skoledagen tilbake med oppstart rundt klokka 9 slik det var tidligere, men det er ikke ønskelig fra skolehold med tanke på pedagogiske forhold.

 

Det har vært flere hyppige tilfeller av konflikt mellom fotgjenger og bil på området, og et par tilfeller som defineres som nestenulykker der barn har falt og kommet svært nær hjulene på biler i bevegelse.

Det har tidligere vært gjennomført trafikktellinger ved Sodin skole. Utfordrende trafikkforhold fører nå til et forslag om å etablere en droppsone nedenfor riggen på Sodinplatået. Arkivfoto.

Det har tidligere vært gjennomført trafikktellinger ved Sodin skole. Utfordrende trafikkforhold fører nå til et forslag om å etablere en droppsone nedenfor riggen på Sodinplatået. Arkivfoto.

Rådmannen i Hemne fremmer nå forslag til tiltak for å bedre trafikksikkerheten, og en gruppe bestående av personell fra skole, plan og TLM har sett på mulige tiltak. En har kommet opp med forslag til skiltplan som reduserer trafikk inn på skoleområdet, og en droppsone nedenfor riggen.

– Det er utfordrende å finne gode løsninger da en ved å gjøre tiltak på ett sted risikerer å forflytte problemet til et annet område. En har ikke klart å finne gode løsninger uten at en må investere i avlastningsveier eller droppsoner, sier rådmann Torger Aarvaag.

Skissen viser Hemne kommunes planer.

Skissen viser Hemne kommunes planer.

Imidlertid vil en droppsone nedenfor riggen også kunne by på trafikale utfordringer i Lankankrysset.

– En må forvente en kødannelse og dette vil kunne skape utfordringer på vinters tid med glatt vei. På grunn av dette er det vesentlig at det blir gjennomført holdningsskapende arbeid rettet mot foreldre og foresatte, slik at trafikken minker, mener rådmannen.

 

Prosjektet har en kostnad på 1,2 millioner kroner, og foreslås finansiert med låneopptak. Prosjektet skal gjennomføres snarlig.

 

Av May S. Bjørkaas

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Comments

comments