Error, no Ad ID set! Check your syntax!
Hjem   >   Nyheter   >   – Vindalsvatnet kjennes ikke riktig ut
Flere protesterer mot at Vindalsvatnet blir ny drikkevannskilde

Flere protesterer mot at Vindalsvatnet blir ny drikkevannskilde

– Vindalsvatnet kjennes ikke riktig ut

HEMNE: Det sier ordfører Odd Jarle Svanem, som i likhet med resten av kommunestyret torsdag kveld må ta et valg om framtidig drikkevannskilde for Hemne.

 

Torsdag blir det ekstraordinært kommunestyremøte i Hemne, og det er saken om framtidig drikkevannskilde som står på agendaen. En sak som den siste tiden har fått stor oppmerksomhet.

Saken skulle egentlig behandles forrige uke, men ble utsatt da det måtte avklares om rådmannen var habil idet hans kone har hytte ved et av de to vatna som nå pekes ut som fremtidig drikkevannskilde.

Imidlertid er det nå klart at rådmannen er habil i saken etter en juridisk uttalelse. Dermed er det klart for ekstraordinært kommunestyremøte for å imøtekomme Mattilsynets krav om en plan i forhold til utfordringene med drikkevann. Mattilsynets frist var 15.juni.

 

Det er Vindalsvatnet og Ånavatnet som ifølge saksfremlegget har pekt seg ut som mest aktuelle som drikkevannskilder. Det har skapt store protester blant befolkningen som mener Vindalsvatnet som rekreasjons- og friluftsområde dermed blir ødelagt.

Det er en av grunnene til at ordfører Odd Jarle Svanem (Sp) ikke vil gå for dette alternativet.

– Men hovedgrunnen til at jeg føler Vindalsvatnet blir feil er at vannet der er sterkt jernholdig. Dermed får vi samme utfordringen som vi har ved Eidsnesset, og det kjennes ikke riktig ut, sier Svanem, og legger til at han ser to muligheter:

– Stormorovatnet eller Rovatnet, hvor førstnevnte per nå er mitt førstevalg på grunn av vannkvaliteten. Når det gjelder Rovatnet er det flere hensyn å ta, blant annet når det gjelder gårdsbruk. Velges Rovatnet vil ti gårdsbruk påføres ei ekstrautgift på totalt 15 millioner kroner på grunn av bygging av nye kummer. For Stormorovatnet sin del er det selvfølgelig naturhensyn å ta. Så dette er ikke en enkel sak. Dette er den vanskeligste saken vi har hatt i denne perioden, mener Svanem.

 Ordfører Odd Jarle Svanem ser to mulige vann som framtidig drikkevannskilde; Stormorovatnet eller Rovatnet.

Ordfører Odd Jarle Svanem ser to mulige vann som framtidig drikkevannskilde; Stormorovatnet eller Rovatnet.

 

– Enkelte påstår at du som Senterpartipolitiker ønsker å verne om bøndene ved å påstå at Rovatnet blir for kostbart. Hva er din kommentar til det?

– Senterpartiet er et parti som tar vare på alle i samfunnet – ikke bare bøndene. Jeg skjønner at det for noen kan føles naturlig å tenke i de baner, men Hemne Senterparti har ingen berørte medlemmer i området så den påstanden tilbakeviser jeg. Men vi må vite at hvis vi går for Rovatnet så får vi samtidig kostnader. Det må vi ta hensyn til, sier Svanem.

 

Han mener utredningen som kommuneadministrasjonen har gjort er god.

– Vi ba om at de skulle se på andre løsninger enn Rovatnet og kom med innspill til mulige drikkevannskilder. Blant annet Rennsjøen og Svanemsvatnet som ligger langt unna. Det har de gjort – de har utredet alle vann vi har bedt dem om å utrede. Derfor vil jeg skryte av den jobben som er gjort, påpeker Svanem.

– Men det er ikke innleid ekstern bistand i denne utredningen?

– Utover sjekk av vannkvalitet er det ikke det. Når det er sagt så hadde vi ekstern bistand da Eidsnesset ble valgt, og resultatet ser vi i dag, sier Svanem.

 

Som tror det under torsdagens kommunestyremøte vil stå mellom Stormorovatnet og Rovatnet.

– Signaler fra andre politikere tilsier at Vindalsvatnet blir lagt vekk, mener Svanem.

 

– Greier dere å komme fram til et vedtak?

– Ja, det gjør vi, mener Svanem som regner med et kommunestyremøte med mange tilhørere.

– Hvis det blir så mange som det signaliseres må vi vurdere å flytte møtet til KulØr’n, legger han til.

 

Av May S. Bjørkaas

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Comments

comments