Error, no Ad ID set! Check your syntax!
Hjem   >   Nyheter   >   Vindalsvatnet og Ånavatnet som drikkevannskilde
Vindalsvatnet kan bli den nye drikkevannskilden. Stedet er et yndet utfartssted for hemnværingene og det er flere hytter i området. Arkivfoto.

Vindalsvatnet kan bli den nye drikkevannskilden. Stedet er et yndet utfartssted for hemnværingene og det er flere hytter i området. Arkivfoto.

Vindalsvatnet og Ånavatnet som drikkevannskilde

HEMNE: Kommunestyret i Hemne vil neste uke få saken om ny drikkevannskilde i fanget. Etter at flere drikkevannskilder er utredet, tilrår nå rådmannen i Hemne utredning av Vindalsvatnet og Ånavatnet.

 

Etablering av ny vannkilde for kommunens største vannverk vil bli en kostbar affære, samtidig som det vil påvirke bruken av områdene rundt vannkilden i stor grad.

Basert på historikk og administrativ utredning av mulige alternativer ønsker rådmann Torger Aarvaag at det gjøres et politisk veivalg for hvilke alternativer som anses å være akseptable for kommunens innbyggere.

 

Følgende vannkilder har vært uredet hittil:

Rovatnet, Svanemsvatnet, Stormorovatnet, Skogsjøen, Leiråvatnet, Vindalsvatnet og Ånavatnet.

Svanemsvatnet, Stormorrovatnet, Skogsjøen og Leiråvatnet har stor investeringskostnad på grunn av lang overføringsdistanse.

 

Vindalsvatnet framstår som det billigste alternativet i utredningen. Løsningen tenkes utredet videre med vannbehandlingsanlegg og nytt høydebasseng på Storhaugen. Det antas at det må gjennomføres en regulering av høyden på Vindalsvatnet på vel 50 centimeter.

Rundt Vindalsvatnet er det 36 fritidsbygg, og en del tomter som ikke er bebygd. Det må vurderes nøyde om fradelte areal kan bebygges og om det skal tillates ytterligere fradelinger i forbindelse med etablering av drikkevannskilde

 

Ånavatnet er det tredje billigste alternativet i utredningen, og som for Vindalsvatnet er det snakk om høydebasseng og vannbehandlingsanlegg på Storhaugen. Det antas at det må gjennomføres en regulering av høyden på vannet på vel 30 centimeter. Det største usikkerhetsmomentet er om Ånavatnet har tilstrekkelig kapasitet og om kilden er stabil.

 

Rovatnet er nest billigste alternativ, men byr på flere utfordringer. Rundt vannet er det til dels uryddige forhold med tanke på avløp fra boliger og fritidsboliger. Stor aktivitet i områdte øker også sjansen for forurensning av vannkilden.  I tillegg må det stilles krav og restriksjoner til landbruket.

 

Derfor har rådmannen landet på Vindalsvatnet og Ånavatnet som primære drikkevannskilder for Eide kommunale vannverk. Det skal også vurderes om Vindalsvatnet bygges ut først, og eventuelt Ånavatnet på sikt. Eidsneset grunnvannsanlegg skal fungere som reserve drikkevannskilde.

 

Vindalsvatnet vil koste 80 millioner kroner og vil gi en årlig gebyrøkning for abonneneten på 2.800 kroner. En kombinasjon av Vindalsvatnet og Ånavatnet betyr en investering på 109 millioner kroner og en årlig gebyrøkning på 3.800 kroner.

 

I stedet for å legge all kostnad på abonnenten, kan kommunen vurdere å gå inn med en egenandel fra egne oppstarte fond.

 

Kommunestyret har derfor som ambisjon å avsette 20 millioner kroner i fondsmidler for å redusere belastningen på den enkelte abonnent.

 

Av May S. Bjørkaas

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Comments

comments